Svenska besittningar och deras myntning : Wolgast

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Wolgast, en hamnstad i Pommern, erövrades med resten av Pommern av Svenskarna år 1630. Wolgast ingick som del av Pommern tills 1815 då Pommern avträdes till Preussen.
Myntning skedde endast ett år, 1633, enligt AAJ, men det präglades mynt med årtalen 1633 och 1634. Några av stamparna verkar dock ha graverats i Erfurt.
Myntmästare Hinrich Martens, 1633-1634, inget mmm.

 • Gustav II Adolf
  • 60 Dukat guld
   1633 präglad med stampar för 20 dukat, i privat samling - unik
  • 20 Dukat guld
   1633 extremt rar
  • 10 Dukat guld
   1633 extremt rar
  • 5 Dukat guld
   1634 extremt rar
  • 4 Dukat guld
   1633 extremt rar. Upplaga 101 st. (RR i modern skala) Se SNT 1981 sida 4-8 och 28-34.
   1634 extremt rar
  • 2 Dukat guld
   1633 stamparna möjligen använda i Erfurt - extremt rar
  • 4 Taler Silver
   1633 diameter 75mm - rar
   1633 diameter 60mm - extremt rar
  • 3 Taler Silver
   1633 diameter 75mm - rar
   1633 diameter 60mm - rar (Bild från Heritage Galleries & Auctioneers.)
  • 2 Taler Silver (58.24g)
   1633 Upplaga 284 st. (R i modern skala)
  • 1 Taler Silver
   1633
  • 1/2 Taler Silver
   1633
   1634
  • 1/4 Taler Silver
   1633 Stamparna möjligen använda i Erfurt och finns även upptaget i den listningen - rar (Samling Agora)
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se