Svenska besittningar och deras myntning : Stralsund

Kort historia
Stralsund är en stad i västra Pommern. Stralsund erövrads av Sverige 1637 under 30-åriga kriget. 1648 tillerkändes Sverige rätten över Stralsund i och med att Pommern tillföll Sverige vid Westfaliska freden.
Stralsund stannade i Svensk ägo tills 1814 då Pommern gick till Danmark som utbyte mot Norge.
Myntning för Pommern skedde i Stralsund 1715 och 1758-1808 men Stralsund slog mynt för sin egen räkning 1638-1708 och 1763.

 • Christina
  • 1 Dukat guld
   1638
   1641
   1644 årtal på båda sidor
   1644 årtal på reversen
  • 2 Taler silver
   1642 - extremt rar
  • 1 Taler silver (28.68g)
   1638 - rar
   1639 stadsvapnet på oval sköld mellan änglar - rar, (R enligt modern skala) ett ex sålt vid SNF auktion 145 för 21000 kr.
   1640 stadsvapnet på oval sköld mellan änglar - rar
   1640 stadsvapnet innanför tre ringar omskrift, Mm C.S. i inre ringen - rar
   1640 stadsvapnet innanför tre ringar omskrift, Mm C.S. i yttre ringen - rar
   1642 - rar
   1644 - extremt rar
   1645 - unik (Ständtisches Museum, Stralsund)
   1646 - extremt rar (fel i AAJ 2? anges som 1645)
   1648 - extremt rar
   1649 - extremt rar
   1652 - extremt rar
  • 1/2 Taler silver
   1638 - extremt rar
   1640 - extremt rar
   1642 - extremt rar
  • 1/4 Taler silver
   1638 - extremt rar
   1640 - extremt rar
  • 1/8 Riksdaler silver
   1638 - unik
  • 1/16 Taler (Dütchen) silver
   1646 ovan sköld
   1646 buktig sköld
   1647 årtal 1647 * (variant *)
   1647 årtal 647
   1648 - rar
  • 1/48 Taler (Shilling) silver (I AAJ står det 1/96 taler Sechling)
   1638 årtalet runt korset - extremt rar *
   1638 årtalet i omskriften
   1646 utan Mm
   1646 Mm C.S.
   1647 utan Mm
   1647 Mm C.S.
  • 1/192 Taler (Witten) silver
   1638 - extremt rar
   1646 - extremt rar *
   1647 - extremt rar
   1648 - extremt rar
 • Carl X Gustav
  • 1 Dukat guld
   1655 årtal på avers och revers - rar
   1655 årtal på revers - rar
  • 1 Taler silver
   1655 - extremt rar
   1657 - extremt rar
  • 1/16 Taler silver
   1658
   1659 Mm C.S. under DALER (Finns även med stavning STRALSVND) *
   1659 Mm C.S. efter DAL - rar
   1660
  • 1/192 Taler (Witten) silver
   1657 - rar
 • Carl XI
  • 10 Dukat guld
   1662 med stamp från riksdaler - unik, Auktion Helbing 12/2 1924
  • 6 Dukat guld
   1662 - extremt rar
  • 1 Dukat guld
   1662
   1664 - extremt rar
   1666 - extremt rar
   1671 - extremt rar
   1677
   1681 - rar
  • 1 Taler silver
   1662 - rar
  • 2/3 Taler (Gulden) silver
   1677 kors med spetsiga ändar
   1677 kors med kluvna ändar och klöverblad i klyftan
   1677 kors med kluvna ändar utan klöverblad i klyftan
   1678 *
   1679 - rar
   1680 kors med kluvna ändar och klöverblad i klyftan
   1680 kors med kluvna ändar utan klöverblad i klyftan
   1680 kors med flata ändar
   1681 Mm HIH i omskrift
   1681 Mm HIH under korset
   1683 kors med flata ändar, Mm HIH i omskrift, årtal på avers
   1683 kors med flata ändar, Mm HIH i omskrift, årtal på revers
   1683 kors med flata ändar, Mm HIH under korset, årtal på avers
   1683 kors med flata ändar, Mm HIH under korset, årtal på revers
   1683 kors med flata ändar, Mm HIH i omskrift på liten sköld, årtal på avers
   1683 kors med flata ändar och klöverblad, Mm HIH i omskrift, årtal på avers
   1683 kors med flata ändar och klöverblad, Mm HIH i omskrift, årtal på revers
   1687 Mm HIH i omskrift, årtal på avers
   1687 Mm HIH i omskrift på liten sköld, årtal på avers
   1688 stadsvapen inom pärlring
   1688 stadsvapen inom palmkvistar
  • 1/3 Taler (1/2 Gulden) silver
   1677 kors med spetsiga ändar *
   1677 kors med kluvna ändar
   1683 kors med raka ändar utan klöverblad
   1683 kors med raka ändar och klöverblad
  • 1/24 Taler silver
   1662 Mm HIH och glödhake * (finns med olika interpunktation *)
   1662 Mm HIH
   1663 - extremt rar
   1666
   1667 Mm HIH *
   1667 Mm glödhake *
   1668 - extremt rar
   1674 revers omskrift startar ovan vapnet (årtal ovan) *
   1674 revers omskrift startar under vapnet (årtal nertill) - rar
   1677 - rar *
   1684 - rar
   1686 på 84 *
   1688 *
   1689 *
   1691 stadsvapen utan sköld
   1691 stadsvapen på rund sköld
  • 1/48 Taler (Schilling) silver
   1663 Mm HIH i omskrift, årtal i omskrift
   1663 Mm HIH under valör och glödhake i omskrift, årtal i omskrift
   1663 Mm HIH och glödhake i omskrift, årtal under valör
   1666
   1674
   1677 *
   1678 - extremt rar
   1681 *
   1683 avers omskrift börjar över vapen
   1683 avers omskrift börjar under vapen - rar
   1684 *
   1685 *
   1686 *
   1689 - extremt rar
   1691 *
   1692 - rar
  • 1/96 Taler (Sechsling) silver
   1674
   1682 - rar *
   1685 utan Mm
   1685 Mm H.I.H.
   1691
   1692 - rar
  • 1/192 Taler (Witten) silver
   1666 - rar
   1667 - extremt rar *
   1671
   1682 utan Mm *
   1682 Mm HIH runt vapnet
   1682 kors under stadsvapnet
   1689 - extremt rar
   1694 *
   1696
 • Carl XII
  • 2/3 Taler (Gulden) silver
   1707 stadsvapen utan sköld, avers liten text
   1707 stadsvapen utan sköld, avers stor text
   1707 stadsvapen med oval sköld
  • 16 Schilling (1/6 Taler) silver
   1715 utan Mm, låg silverhalt, mest koppar *
  • 1/48 Taler (Lübsk schilling) silver
   1715 utan Mm
  • 1/96 Taler (Sechsling) silver
   1706 Mm ICH på avers
   1706 Mm ICH på revers
  • 1/192 Taler (Witten) silver
   1698 *
   1706 *
   1708
 • Adolf Fredrik
  • 1/96 Riksdaler (Sechsling) silver
   1763 Mm LDS *
  • 1/192 Riksdaler (Witten) silver
   1763 Mm LDS *
* = exemplar i min samling
axelsson@acc.umu.se