Svenska besittningar och dess myntning : Saint Barthélemy

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Saint Barthélemy är en 24 kvadratkilometer stor ö i Västindien. Sverige fick ön från Frankrike 1784. Antalet invånare på ön var då ca 700-800 personer. Ön gick tillbaka under Fransk överhöghet 1878.
Som en effekt av det avlägsna läget från Sverige och det lilla antalet innevånare blev myntcirkulationen på Saint Barthélemy ganska kaotiskt. Någon myntning skedde aldrig på ön trots begäran från öns myndigheter. Men ett antal kontramarkeringar cirkulerade.
Mynträkningen på ön var
 1 daler (dollar, gourde) courant = 12 bitts (realer, ryals, escalins)
 1 bitts = 6 stuyvers ( dogs, sous marqués)
 1 daler courant = 4/5 Spansk daler eller dollar
För att råda bot på bristen av mindre skiljemynt klövs större mynt i mindre bitar, ibland även i oregelbundna stycken. Möjligen för att bringa ordning i kaoset och förhindra förfalskningar så kontramarkerades mynt av många olika slag, främst sousmynt präglade för den franska besittningen på Cayenne. Stämpeln som användes 1834 har en öppen krona. I en rapport från 1845 näms kontramarkeringen men inte varför man gjorde det.
Mynt kontramarkerades även med siffror för att markera värdet. Vem som gjorde det och när är lite osäkert men verkar ha förekommit under 1840-talet och tidigare.
1864 växlade myndigheterna in de kontramarkerade mynten och smälte ned dom. I och med detta övergick man till decimal mynträkning med 1 dollar = 100 cent.

Som kuriosa kan nämnas att 1988 präglades ett minnesmynt för den Svenska epoken. Valören var 500 francs / 500 riksdaler i silver och 50 francs / 50 riksdaler i kopparnickel. Det var gångbart i delar av skåne och på Saint Barthélemy.

 • AAJ nämner 14 olika typer av kontrastämplar som använts. Dateringen är mycket osäker.
  • Före 1797 - krona
   AAJ typ 1, Olrog typ 1 - rar
  • 1797/1798 - krona
   AAJ typ 2, Olrog typ 2-3
  • 1808 - krona
   AAJ typ 3, Olrog typ 4-9
  • 1808-1812 - krona
   AAJ typ 4a, Olrog typ 10-13 silver
   AAJ typ 4b, Olrog typ 10-13 övriga *
  • 1834 - krona
   AAJ typ 5, Olrog typ 14
  • 1808 - valör
   AAJ typ 6, 18 Styver - extremt rar
   AAJ typ 7, 14 Styver - extremt rar
   AAJ typ 8a, 9 Styver, liten 9:a - rar
   AAJ typ 8b, 9 Styver, stor 9:a - rar
   AAJ typ 9, 7 Styver - rar
   AAJ typ 10, 4 Styver - extremt rar
   AAJ typ 11, 3 Styver - extremt rar
  • 1821 - valör
   AAJ typ 12, 9 Styver - rar
   AAJ typ 13, 7 Styver - rar
  • 1800-talets början - krona + SB
   AAJ typ 14 - unik

VARNING!!! Det förekommer förfalskningar i omlopp.

Exempel på förfalskade mynt från St Barthelemy, alla med samma stämpel.
* En åttondels klipp av ett Spanskt kolonialmynt.
* Kontramarkerad 1/2 real kolonialmynt, sällsynt.
* Kontramarkerad 2-Reales 1754 från Mexico.
* Kontramarkerad 8-Reales 1808 från Bolivia.
* Kontramarkerad 8-Reales 1809 från Mexico.
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se