Svenska besittningar och dess myntning : Stade

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Stade är en stad vid Elbes utlopp. I Westfaliska freden 1648 erhöll svenskarna ärkestiftet Bremen och stiftet Verden. De förenades som hertigdömet Bremen-Verden och regeringens säte förlades till Stade. I Stade skedde också myntningen för både Bremen-Verde och Stade.
År 1712 föll hertigdömet i danskarnas händer och vid freden i Stockholm 1719 avträddes området till kurfursten i Hannover.
1676 och 1686 slogs mynt för Stade:s räkning. 1676 för att Bremen-Verden invarderades av fientliga trupper. Den myntningen stoppades av den kungliga regeringen i Bremen-Verden i väntan på att stadens mynträtt skulle prövas. 1685 erhöll Stade formell rätt att slå mynt av regeringen i Bremen-Velde.
När Stade slog mynt 1686 med kejsaren Leopolds namn och riksörnen stoppades myntningen igen och utgåvan drogs in. 1696 fick Stade åter rätt att slå mynt bara den Svenska kungens bild var på mynten. Den rätten utnyttjades aldrig.

 • Carl XI
  • 2 Riksdaler silver
   1686 med stamp från Riksdaler - unik
  • Riksdaler silver
   1686 rar
   1686 avslag i koppar
  • 1/48 Riksdaler (Schilling) silver
   1676 rar *
  • 1/96 Taler (Sechsling) silver
   1676 rar *
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se