Svenska besittningar och dess myntning : Reval

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Reval, numera Tallin och huvudstad i Estland, gav sig 1561 frivilligt till Sverige på grund av hotet från Ryssland. Reval förblev i Svensk ägo fram till 1721 då Reval avträddes till Ryssland vid freden i Nystad.
När Sverige tog över fick Reval behålla rätten att prägla mynt och gjorde så mellan 1561 fram till 1681. Ett krav på myntningen var att det skulle ske enligt Svensk myntning men rådande förhållanden i handel gjorde att präglingen fortsatte enligt den Polska mynträkningen. Först från 1597 skedde präglingen enligt svensk myntfot.

 • Erik XIV
  • 2 Mark silver
   1561 årtal 1561 - extremt rar
   1561 årtal 61 - rar
   1562 "SVE GOT V RE" - rar
   1562 "REX SVECIE" - extremt rar
  • 1 Mark silver
   1561 årtal 1561 - extremt rar
   1561 årtal 61 - extremt rar
   1562 årtal 1562 - rar
   1562 årtal 62 - extremt rar
  • 1/2 Mark silver
   1562 Mm riksäpple på aversen - rar
   1562 Mm riksäpple på reversen - rar
  • 1/4 Mark (Ferding) silver
   1561 porträtt axelbild med ståndskrage, krönt kors på skölden - rar *
   1561 porträtt axelbild med ståndskrage, "ERIC.14.D.G...", kors på skölden *
   1561 porträtt axelbild med ståndskrage, "ERIC.D.G...", kors på skölden - rar
   1561 porträtt midjebild, kors på skölden - extremt rar
   1561 porträtt bröstbild, kors på skölden
   1561 porträtt axelbild, kors på skölden - rar
   1562 porträtt axelbild, kors på skölden
   1562 porträtt axelbild, kors på sköld med spetsar - rar *
   utan år (troligen 1563-1564), porträtt axelbild, Sköld med spetsar och tre leoparder
   1565 porträtt axelbild, Sköld med spetsar och tre leoparder
   1565 porträtt axelbild, oval sköld med tre leoparder
   1566 *
   1567 årtal 67, "ERIC.XIIII.D.G", sköld med spetsar i nederkant - rar
   1567 årtal 67, "ERIC.XIIII.D.G", sköld utan spetsar i nederkant *
   1567 årtal 67, "ERIC.14.D.G", sköld utan spetsar i nederkant - rar
   1567 årtal 1567, "ERIC.XIII.D.G", oval sköld
   1567 årtal 1567, "ERIC.14.D.G", oval sköld *
   1568 årtal 1568, "ERIC.14.D.G", porträtt med halskrage och skägget bryter inre ring
   1568 årtal 68, "ERIC.14.D.G", porträtt utan halskrage och skägget innanför inre ring *
   utan år (troligen 1567-1568), oval sköld med tre leoparder - rar * **
  • Solidus (Schilling) silver
   utan årtal, revers krönt kors på skölden - extremt rar *
   1561 avers "ERIC.D.G.", revers krönt kors på sköld - rar *
   1561 avers "ERIC.14.D.G.", revers krönt kors på sköld - rar *
   1561 avers "ERIC.D.G.", revers kors på sköld, årtal på avers *
   1561 avers "ERIC.D.G.", revers kors på sköld, årtal på båda sidor av myntet - rar *
   1561 avers "ERIC.14.D.G.", revers kors på sköld, årtal på båda sidor av myntet - rar
   1561 avers "ERIC.14.D.G.", revers kors på sköld, årtal på revers - extremt rar
   1562 avers "ERIC.XIIII.D.G." *
   utan årtal, revers kors på sköld (möjligen 1563) *
   1564 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers kors på skölden
   1564 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers tre leoparder på sköld *
   1564 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers tre leoparder utan sköld *
   1565 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers kors på sköld - rar *
   1565 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers tre leoparder utan sköld *
   1565 avers "ERIC.X4.D.G.", revers tre leoparder utan sköld - rar *
   1566 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers tre leoparder utan sköld *
   1567 avers "ERIC.XIIII.D.G.", revers tre leoparder utan sköld *
   1568 avers "ERIC.14.D.G.", revers tre leoparder utan sköld **
   utan årtal, avers "ERIC.14.D.G.", revers tre leoparder utan sköld - rar
  • Penning silver
   1562 - extremt rar *
  • Okänd valör
   1561 unik
 • Johan III
  • Ferding silver
   1568 revers buktig sköld - extremt rar
   utan årtal, revers buktig sköld - extremt rar (Bild från Solomika på Tradera)
   utan årtal, revers oval sköld med midja *
   1570 Mm riksäpple på reversen, revers med årtal delat av skölden - extremt rar
   1570 Mm Upp och ner V på reversen, revers med årtal i omskriften - extremt rar
  • 2 Schilling silver
   1569 revers krönt IR *
  • Solidus ( Schilling ) silver
   utan årtal - Krönt IR inom inre ring, Mm riksäpple
   utan årtal - Krönt IR inom inre ring, Mm upp och ner V *
   utan årtal - Krönt IR utan inre ring, utan Mm
   1570 Krönt IR - rar
   1570 Krönt IR, årtal på båda sidor - extremt rar
   1570 Krönt I - extremt rar
   utan årtal - Krönt I, Mm upp och ner V - rar *
 • Sigismund
  • 1 Öre silver
   1597 - rar
  • 3 Groschen silver
   1596 - unik, troligen provmynt
  • 4 Pfennig silver
   1597 - extremt rar
 • Gustav II Adolf
  • 4 Mark silver
   1623 vikt 19.28g - extremt rar
   1623 vikt 56.76g = 12 Mark - extremt rar
  • 1 Öre (Rundstück) silver
   Förekomer i två huvudtyper enligt AAJ, typ I präglades under hela perioden medans typ II endast präglades under ett år. Det förekommer även två undertyper till typ I och en uppsjö av olika myntmästarmärken.
   • Typ Ia : Åtsida med "MONETA <årtal> NOVA" längs kant med vasakärve och G A R omkring. Vapensköld med tre leoparder på frånsida. Präglades 1620-1628.
   • Typ Ib : Åtsida med "MONETA <årtal> NOVA" längs kant med vasakärve och G A R omkring. Vapensköld med tre leoparder på frånsida. Präglades 1620-1628. Finns även som klipping på fyrkantig plants från 1622.
   • Typ II : Tre leoparder utan sköld. Präglades 1622.

   Många mynt är klassade som R eller XR av AAJ men den mängd av mynt som har kommit fram på senare år från Baltikum borde tyda på en mycket högre tillgång även på sällsyntare varianter.
   Varianter på myntmästarmärken som förekommer:
   • treklöver : 1621, 1622,
   • treklöver och korsade glödhakar : 1624
   • treklöver + glödhake : 1625
   • korsade glödhakar : 1625, 1626, 1628
   • korsade glödhakar och vertikalt streck : 1625
   • kors : 1623
   • sexudd : 1623, 1624, 1625
   • stjärna : 1624
   • X : 1624
   • vase : 1625

   1620 avers "MONETA.1620.NOVA" - extremt rar
   1620 avers "MONETA.NOVA.1620" - extremt rar
   1621 utan Mm, avers "MONETA.1621.NOVA" *
   1621 Mm treklöver på revers, avers "MONETA.1621.NOVA" *
   1621 Mm treklöver på revers, avers "MONETA.NOVA.1621" - extremt rar
   1621 utan Mm, avers "MONETA.NOVA.1621" - extremt rar
   1622 utan Mm, revers tre leoparder på sköld
   1622 Mm treklöver, revers tre leoparder på sköld *
   1622 Mm treklöver, revers tre leoparder på sköld, fyrkantig plants - extremt rar
   1622 Mm treklöver, revers tre leoparder utan sköld - rar
   1623 Mm treklöver - rar
   1623 Mm sexudd *
   1623 Mm kors *
   1623 utan Mm
   1624 utan Mm
   1624 Mm sexudd *
   1624 Mm stjärna *
   1624 Mm X - rar
   1624 MM treklöver och korsade glödhakar, avers "MONETA NOVA 1624" (saknas i AAJ) *
   1625 Mm sexudd - rar
   1625 Mm vase - extremt rar
   1625 Mm treklöver + glödhake - extremt rar *
   1625 Mm korsade glödhakar och vertikalt streck *
   1625 Mm korsade glödhakar
   1626 Mm korsade glödhakar - rar *
   1628 Mm korsade glödhakar - extremt rar
 • Christina
  • 1 Dukat guld
   1650 Mm GP under skölden - rar (Bild från Ingemar Wallin mynthandel.) (Ex Ahström sale 58, 1998, såld på Ebay 2005 för 2000 euro)
   1650 Mm GP under årtal på båda sidor om skölden - rar
  • 1 Riksdaler silver
   1652 Mm GP under skölden
   1652 Mm GP i nederkant delad av skölden - extremt rar
  • 1 Öre (Weissen) silver
   1648 *
   1648 avslag i guld - unik
   1649 * **
   1650 *
   1651
  • 1 solidus silver
   Myntmästaren i Tallin ville starta myntning av solidus av samma typ som slogs i Riga men fick aldrig tillstånd att starta myntningen. Reversstampen finns fortfarande i Tallins Historiska Museum och den användes faktiskt strax före andra världskriget för att slå ett mindre antal "novodels", som bilden till höger visar.

   1648 - unik

 • Carl XI
  • 5 Dukat guld
   1668 - extremt rar
   1672 CAROLVS.XI.REX.SVECIAE. - extremt rar
  • 4 Dukat guld
   1668 unik
  • 2 Dukat guld
   1664 diameter 27 mm - unik
   1664 diameter 24 mm - extremt rar
   1668 - extremt rar
   1670 - extremt rar
   1671 - extremt rar
  • Dukat guld
   1664 - extremt rar
   1665 - extremt rar
   1666 - extremt rar
   1668 - extremt rar
   1669 - rar
   1670 - extremt rar
   1671 årtal i mitten delat av skölden - rar
   1671 årtal i omskriften - extremt rar
   1675 - extremt rar
   1676 - extremt rar
   1677 - extremt rar
   1681 - extremt rar
  • 1 Riksdaler silver
   1664 unik
  • 4 Mark silver
   1664 krönt oval vapensköld och stort kors under skölden - extremt rar
   1664 krönt oval vapensköld och litet kors under skölden - rar
   1664 vapensköld med hjälm, datumet följer vapnet 16-64 - extremt rar
   1664 vapensköld med hjälm, årtalet följer omskrift 64-16 - rar
   utan årtal, vapensköld med hjälm ovanför - extremt rar
  • 2 Mark silver
   1664 krönt oval vapensköld, utan inre ring runt porträttet - rar
   1664 krönt oval vapensköld, inre ring runt porträttet - extremt rar
   1664 vapensköld med hjälm - extremt rar
   1667 - extremt rar
   1668 - unik
   1671 - rar
   1673 avslag i koppar - unik
  • 1 Mark silver
   1664 - extremt rar
  • 4 Öre (4 Rundstück) silver
   1667 årtal 1667 - rar
   1667 årtal 667
   1668 krönt C inom valspråk, årtal 1668 i omskrift
   1668 krönt C inom valspråk, årtal 668 i omskrift *
   1668 krönt CRS
   1669 krönt C - rar *
   1669 krönt CRS *
   1670 krönt CRS
   1670 krönt C inom lagerkrans - rar *
   1671 *
   1673 - rar
   1674 - rar
  • 2 Öre (2 Rundstück) silver
   1664 oval vapensköld - extremt rar
   1664 rak sköld *
   1665 *
   1666
   1667 *
   1668 krönt CRS omgiven av lagerkrans, smal krona ovan vapenskölden
   1668 krönt CRS omgiven av palmkvistar, bred krona över skölden
   1669
   1671 - extremt rar *
  • 1 Rundstück (1 Öre) silver
   utan årtal, avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld - extremt rar
   1663 extremt rar
   1664 avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld
   1664 avers högervänt stående lejon på krönt sköld, valör 1-ÖR
   1664 avers högervänt stående lejon på krönt sköld, valör 1-R
   1665 avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld, valör 1-R *
   1665 avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld, valör liggande 1-R
   1665 avers krönt CRS
   1666 avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld, revers valör och årtal
   1666 avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld och valör, revers årtal
   1666 avers utan inre ring, revers med inre ring
   1666 avers och revers utan inre ring *
   1667 *
   1668 avers vänstervänt stående lejon på krönt sköld, utan inre ring på avers och revers - extremt rar
   utan årtal, avers krönt CRS - extremt rar
   1668 avers krönt C XI, utan valör
   1669 *
   1670
   1672 *
   1673 krönt CXI
   1673 krönt C *
   1674 krönt CXI *
   1674 krönt C
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se