Svenska besittningar och deras myntning : Pommern

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Pommern erövrades av Sverige under 30-åriga kriget och efter Bogislav XIV:s död 1637 kom Pommern under svensk överhöghet. Vid den Westfaliska freden fick Sverige stora delar av Pommern med bla städerna Stettin och Stralsund.
Pommern stannade i Svensk ägo tills 1814 då Pommern gick till Danmark som utbyte mot Norge.
Myntning för Pommern skedde först i Stettin mellan 1640 och 1709 samt Stralsund 1715 och 1758-1808. Stralsund slog även mynt för sin egen räkning 1638-1708 och 1763.

 • Christina (myntort Stettin)
  • 2 1/2 Dukat guld
   1653 extremt rar
  • Dukat guld
   1641
   1642 Bild från midja, revers "MONETA AVRETA"
   1642 Bild från bröst, revers "MONETA NOVA"
   1646
   1653 Vapensköld utan inre ring - extremt rar
   1653 Vapensköld med inre ring - extremt rar
   1654 extremt rar
  • 2 Taler silver
   1642 bara inre ring runt porträtt - extremt rar
   1642 med inre bård och ring runt porträtt - extremt rar
   1647 extremt rar
  • 1 Taler
   1640
   1641 stora riksregalier
   1641 små riksregalier
   1642 med inre bård och ring runt porträtt - extremt rar
   1642 slät inre ring runt porträtt, vågigt hår
            *
   1642 slät inre ring runt porträtt, krulligt hår
   1644 extremt rar
   1647 *
   1654 extremt rar
  • 1/2 taler
   1640 extremt rar
   1641 extremt rar
   1642 extremt rar
   1646 extremt rar
  • 1/8 Taler ( 1/2 Reichsort )
   1653 extremt rar
   1654 extremt rar
  • 1/192 Taler (Witten)
   1650 rar
   1651 *
   1654 rar
 • Carl X Gustav (myntort Stettin)
  • 2 Dukat guld
   1658 rar
  • 1 Dukat guld
   1654 rar
   1656 rar
   1658 extremt rar
   1659 extremt rar
  • 2 Taler silver
   1655 extremt rar
   1657 extremt rar
  • 1 Taler silver
   1655
   1657
  • 1/4 Taler ( 1 Reichsort ) silver
   1658 extremt rar
  • Doppelschilling (1/24 Taler) silver
   1656
   1657 *
   1658 *
   1659 *
   1660 *
  • 1/192 Taler ( Witten ) silver
   1655 rar
   1656 rar
   1657 extremt rar
 • Carl XI (myntort Stettin)
  • 3 Dukat guld
   1674 Unik
  • 2 Dukat guld
   1661 med lagerkrans på huvudet - rar
   1661 utan lagerkrans - extremt rar
   1684 extremt rar
   1687 extremt rar
   1690 extremt rar
   utan årtal - rar
   1692 landskap med omskrift börjar nertill - extremt rar
   1692 landskap med omskrift börjar upptill - extremt rar
   1693 extremt rar, (RRR enligt modern skala) ett ex sålt vid SNF auktion 145 för 76000 kr.
   1694 rar
   1695 extremt rar
   1696 extremt rar
   1697 rar
  • 1 1/2 Dukat guld
   Utan årtal - unik
  • 1 Dukat guld
   1662 extremt rar
   1666 porträtt med smalt bröstharnesk - rar
   1666 porträtt med brett bröstharnesk - extremt rar
   1672 extremt rar
   1673 extremt rar
   1674 extremt rar
   1675 extremt rar
   1682 extremt rar
   1684 extremt rar
   1685 extremt rar
   1686 revers omskrift hel - extremt rar
   1686 revers omskrift delad vid årtalet - extremt rar
   1689 extremt rar
   1690 extremt rar
   1691 extremt rar
   1693 extremt rar
   1694 extremt rar
   1695 extremt rar
   1696 extremt rar
   1697 extremt rar
  • 1 Taler silver
   1673 Mm D.S. på revers - extremt rar
   1673 Mm D.S. på avers - extremt rar
   1674 rar
   1675 rar
   1686 extremt rar
   1689 unik
  • 2/3 Taler ( Gulden ) silver
   1673 Mm D.S. porträtt med lagerkrans - rar
   1681 Mm C.S. porträtt med lagerkrans
   1681 Mm C.S. på avers, porträtt med mantel utan lagerkrans
   1681 Mm C.S. på avers och revers, porträtt med mantel utan lagerkrans - rar
   1681 Mm C.S. porträtt med bröstharesk
   1681 Mm B.A. porträtt med slätt bröstharnesk
   1681 Mm B.A. porträtt med nitbestrött bröstharnesk
   1681 Mm B.A. porträtt med ciselerat bröstharnesk *
   1682 Mm B.A. - extremt rar
   1683 Mm B.A. porträtt med mantel, bröst och axelharnesk
   1683 Mm B.A. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk
   1683 Mm B.A. porträtt med mantel och ciselerat bröstharnesk
   1684 Mm B.A.
   1685 Mm B.A. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk - rar *
   1685 Mm B.A. porträtt med mantel och ciselerat bröstharnesk- rar
   1685 Mm D.H.M. Ej i AAJ (foto Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co KG såld på auktion 29, lot 31139 för 380 euro)
   1686 Mm D.H.M. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk, hel omskrift - rar
   1686 Mm D.H.M. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk, huvud delar omskrift - rar
   1686 Mm D.H.M. porträtt med mantel bröstharnesk och axelrosett, hel omskrift - rar
   1686 Mm D.H.M. porträtt med mantel bröstharnesk och axelrosett, huvud delar omskriften - rar
   1687 Mm D.H.M. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk
   1687 Mm D.H.M. porträtt med mantel och slätt bröstharnesk *
   1688 Mm D.H.M. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk, hel omskrift - rar
   1688 Mm D.H.M. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk, huvud delar omskrift - extremt rar
   1688 Mm D.H.M. porträtt med mantel och slätt bröstharnesk, huvud delar omskrift - rar
   1689 utan mm - rar
   1689 Mm I.L.A. *
   1689 Mm I.L.A. och korsade glödhakar *
   1690 Mm I.L.A. *
   1690 Mm I.L.A. och korsade glödhakar *
   1690 Mm I.L.A. och korsade glödhakar utan G och V
   1691 Mm I.L.A.
   1692 Mm I.L.A. porträtt med mantel, bröst och axelharnesk
   1692 Mm I.L.A. porträtt med mantel och nitbestrött bröstharnesk
   1693 Mm I.L.A.
   1694 Mm I.L.A. - extremt rar
   1695 Mm I.L.A.
   1695 Mm I.C.A.
   1695 Mm I.C.A. och korsade glödhake - extremt rar
   1696 Mm I.C.A. bredvid armavskärningen - extremt rar
   1696 Mm I.C.A. under armavskärningen - extremt rar
   1697 Mm I.C.A. i armavskärningen
   1697 Mm I.C.A. bredvid armavskärningen *
  • 1/2 Taler silver
   1661 unik
  • 1/3 Taler (1/2 Gulden) silver
   1672 Mm D.S. porträtt med mantel och axelflikar, kort peruk - extremt rar
   1672 Mm D.S. porträtt med mantel och axelflikar, lång peruk - extremt rar
   1672 Mm D.S. porträtt med mantel, hårlockar över bröst och rygg - extremt rar
   1673 Mm D.S. på revers, porträtt med mantel och axelflikar, kort peruk
   1673 Mm D.S. på revers, porträtt med mantel och axelflikar, lång peruk
   1673 Mm D.S. på avers, porträtt med mantel och axelflikar, lång peruk *
   1673 Mm D.S. på revers, porträtt med mantel, hårlockar över bröst och rygg
   1674 Mm D.S. porträtt med mantel och axelflikar, lång peruk *
   1674 Mm D.S. porträtt med mantel, hårlockar över ryggen *
   1674 Mm D.S. lagerkrönt bröstbild med mantel, hårlockar och axelharnesk *
   1674 Mm D.S. lagerkrönt bröstbild med mantel, hårlockar över axeln, axel och bröstharnesk - rar
   1675 Mm D.S.
   1681 Mm C.S. på avers, lagerkrönt bröstbild med mantel och hårlockar över ryggen - extremt rar
   1681 Mm C.S. på revers, bröstbild utan lagerkrans med mantel - extremt rar
   1681 Mm C.S. på avers, bröstbild utan lagerkrans med mantel, ciselerat axel och bröstharnesk - extremt rar
   1683 Mm B.A. - extremt rar
   1684 Mm B.A. - extremt rar
   1685 Mm D.H.M. på avers, bröstbild med mantel, ciselerat axel och bröstharnesk - extremt rar
   1685 Mm D.H.M. på avers, bröstbild med mantel och slätt bröstharnesk - extremt rar
   1686 Mm D.H.M. - extremt rar
   1689 Mm I.L.A. på avers - extremt rar
   1689 Mm I.L.A. på avers, Mm korsade glödhakar på revers - rar
   1690 Mm I.L.A. på avers - extremt rar
   1690 Mm I.L.A. på avers, Mm korsade glödhakar på revers - rar
   1696 Mm I.C.A. extremt rar
  • 1/4 Taler silver
   1661 med lagerkrans - rar
   1661 utan lagerkrans - rar
  • 1/6 Taler (1/4 Gulden) silver
   1689 Mm I.L.A. revers Pommerska vapnet
   1689 Mm I.L.A. revers VI EINEN-REICH-THAL - unik
   1693 Mm I.L.A. rar
  • 1/12 Taler silver
   1681 Mm C.S. *
   1681 Mm * * * - extremt rar
   1681 Mm B.A.
   1688 Mm D.H.M.
   1688 Mm D.H.M., årtal både i omskrift och under valören - extremt rar
   1689 Mm I.L.A. *
   1690 Mm I.L.A., högervänd (normal) grip i hjärtskölden
   1690 Mm I.L.A., vänstervänd grip i hjärtskölden
   1691 Mm I.L.A., högervänd (normal) grip i hjärtskölden *
   1691 Mm I.L.A., vänstervänd grip i hjärtskölden
   1692 Mm I.L.A.
   1693 Mm I.L.A., rak sköld *
   1693 Mm I.L.A., buktad sköld
   1694 Mm I.L.A., med buktig sköld *
   1694 Mm I.L.A., med violinformad sköld - rar
   1695 Mm I.L.A. - rar
   1695 Mm I.C.A.
   1696 Mm I.C.A. - rar
   1697 Mm I.C.A. - rar *
  • 1/24 Taler (Groschen, Doppelschilling) silver
   1661 Mm V.B., revers riksäpple - extremt rar
   1662 Mm V.B., revers riksäpple - rar
   1662 utan Mm, revers DS *
   1666 utan Mm - rar
   1666 Mm glödhake och H.I.H. - rar *
   1667 Mm glödhake *
   1668 utan Mm - rar
   1668 Mm glödhake *
   1669 utan Mm * Förekommer även med en stjärna efter årtalet.
   1669 Mm glödhake *
   1670 utan Mm *
   1670 utan Mm, randskrift börjar nertill - rar
   1670 Mm H.I.H., revers "24 EINEN REICH DALER"
   1671 utan Mm - rar
   1671 Mm H.I.H. under DALER - rar
   1671 Mm H.I.H. i omskrift, helt årtal
   1671 Mm H.I.H. i omskrift, Mm delar årtal *
   1672 Mm D.S. under gripen *
   1672 Mm D.S. i omskriften på reversen, utan "XI" *
   1672 Mm D.S. i omskriften på reversen, med "XI" *
   1675 Mm D.S. - rar *
   1676 Mm D.S. - rar
   1681 Mm C.S. i omskriften på reversen
   1681 Mm C.S. under gripen och i omskriften på reversen - rar
   1681 Mm C.S. under gripen - rar
   1681 Mm B.A. under gripen *
   1682 Mm B.A. under gripen - extremt rar
   1683 Mm B.A. under gripen - extremt rar
   1684 Mm B.A. under gripen - rar
   1685 Mm B.A. delas av gripens högra ben - rar
   1685 Mm D.H.M. mellan gripens ben - rar *
   1686 Mm D.H.M. under gripens ben *
   1686 Mm D.H.M. i omskriften under gripens ben *
   1687 Mm D.H.M. mellan gripens ben - rar
   1687 Mm D.H.M. under TALER på reversen *
   1687 Mm D.H.M. mellan gripens ben och undet TALER på reversen - extremt rar
   1688 Mm D.H.M. - rar
   1689 Mm I.L.A. - rar
   1690 Mm I.L.A. - rar
   1692 Mm I.L.A. - extremt rar
  • 1/48 Taler (Schilling) silver
   1672 Mm D.S. under gripen *
   1673 Mm D.S. under gripen *
   1681 Mm C.S. under gripen
   1681 Mm C.S. i omskriften *
   1681 Mm B.A. under gripen
   1683 Mm B.A. under gripen - extremt rar
   1684 Mm B.A. under gripen - extremt rar
   1685 Mm B.A. under gripen - extremt rar
   1685 Mm D.H.M. under gripen - extremt rar
   1687 Mm D.H.M. i omskriften - extremt rar
   1687 Mm D.H.M. undet TALER - rar
   1688 Mm D.H.M. - extremt rar
   1689 Mm I.L.A. under gripen - extremt rar
   1690 Mm I.L.A. under gripen - rar
   1691 Mm I.L.A. under gripen
   1692 Mm I.L.A. under gripen *
   1693 Mm I.L.A. under gripen - rar *
   1694 Mm I.L.A. under gripen - extremt rar
   anm. På 1690-talet kontramarkerades schillingar på ett par ställen
   Anklam Krönt A
   Greifswald Krönt G
   Stettin Krona *
   Stralsund Krönt stjärna eller ros *
  • 1/96 Taler (Sechsling) silver
   1673 utan Mm - rar *
   1674 utan Mm - extremt rar
   1684 Mm B.A. - rar
   1685 Mm B.A. - extremt rar
   1685 Mm D.H.M. - extremt rar
   1687 Mm D.H.M. på avers - rar
   1687 Mm D.H.M. på revers - rar
   1688 Mm D.H.M.
   1689 Mm I.L.A. - rar
   1690 Mm I.L.A.
   1691 Mm I.L.A. - extremt rar *
   1692 Mm I.L.A. - extremt rar
  • 1/192 Taler (Witten) silver
   1666 utan Mm, "1 WITT" - rar
   1668 utan Mm, "1 WIT" - extremt rar
   1670 utan Mm, "1 WIT" - extremt rar
   1673 utan Mm, riksäpple istället för valör - extremt rar
   1674 utan Mm, riksäpple istället för valör - rar
   1684 utan Mm, "1 WITTEN" - extremt rar
   1684 Mm B.A., "1 WITT E N" - rar *
   1685 Mm B.A., "1 WITTEN" - rar
   1686 Mm B.A., "1 WITTEN" - extremt rar (Hess 1912 nr 683)
   1686 Mm D.H.M., "1 WITTEN" - rar *
   1687 Mm D.H.M., "1 WITTEN" - rar
   1688 Mm D.H.M., "1 WITTEN" - rar
   1690 Mm I.L.A., "1 WITTEN" - rar *
 • Carl XII (myntort Stettin)
  • 1 Dukat guld
   1706 Mm I.M., bröstbild med peruk - rar
   1706 Mm I.M., bröstbild utan peruk - rar
   1709 Mm I.M. - rar
  • 1 Taler silver
   1709 Mm I.M. utan palmkvistar runt ljuset - rar
   1709 Mm I.M. med palmkvistar runt ljuset
  • 2/3 Taler (Gulden) silver
   1705 Mm I.M. - extremt rar
   1706 Mm I.M. i armavskärningen, rak stil - rar
   1706 Mm I.M. i armavskärningen, kursiv stil
   1706 Mm I.M. under bilden, runt axelharnesk - rar
   1706 Mm I.M. under bilden, vågigt axelharnesk, slätt bröstharnesk
   1706 Mm I.M. under bilden, vågigt axelharnesk, nitat bröstharnesk
   1707 Mm I.M. i armavskärningen, kursiv stil - rar
   1707 Mm I.M. under bilden, vågigt axelharnesk, slätt bröstharnesk
   1707 Mm I.M. under bilden, vågigt axelharnesk, nitat bröstharnesk
   1708 Mm I.M. mantel över vänster axel i flera veck
   1708 Mm I.M. mantel över vänster axel utan veck
   1708 Mm I.M. mantel runt halsen
   1709 Mm I.M.
  • 1/96 Taler (Sechsling) silver
   1707 rar *
  • 1/192 Taler (Witten) silver
   1707 *
 • Carl XII (myntort Stralsund)
  • 16 Schilling och 1/48 Taler se under Stralsund
 • Adolf Fredrik (myntort Stralsund)
  • 10 Taler guld
   1759 Mm O.H.K. - rar
  • 5 Taler guld
   1759 Mm O.H.K. - rar
  • 2/3 Taler (Gulden) silver
   1763 Mm I.H.L., revers DEM *
   1763 Mm I.H.L., revers DEN *
  • 1/3 Taler (8 Groschen) silver
   1758 Mm O.H.K., typ 1 övre balk på F går förbi R
   1758 Mm O.H.K., typ 2 övre balk på F går ej förbi R
   1759 Mm O.H.K., typ 1 övre balk på F går förbi R *
   1759 Mm O.H.K., typ 2 övre balk på F går ej förbi R
   1760 Mm O.H.K., monogram och pommerns grip
   1760 Mm O.H.K., porträtt, "3 EINEN REICHS THALER" utan palmkvistar - extremt rar
   1760 utan Mm, porträtt, "3 EINEN REICHS THALER" med palmkvistar - rar
   1760 Mm O.H.K., porträtt, "8 GUTE GROSCHEN COURANT" * (Finns med en lustig stampspricka som resulterar i en kroknäsa)
   1761 Mm L.F.K. *
   1761 Mm I.C.S. *
   1761 Mm I.H.L. *
   1763 Mm I.H.L.
  • 1/6 Taler (4 Groschen) silver
   1758 Mm O.H.K., övre balk på F längre än R
   1758 Mm O.H.K., övre balk på F kortare än R
   1759 Mm O.H.K., gripens svärd nära P
   1759 Mm O.H.K., gripens svärd närmare S *
   1759 Mm O.H.K., övre balk på F genom slingan i R *
   1760 Mm O.H.K. - rar *
   1761 Mm L.F.K.
   1761 Mm I.C.S.
   1761 Mm I.H.L.
   1761 Mm D.L.
   1761 Mm I.D.L.
   1761 Mm F - rar *
  • 1/12 Taler (Doppelgroschen) silver
   1759 Mm O.H.L. *
   1761 Mm I.D.L. (foto Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn)
   1761 Mm I.D.L. avslag på 1 dukat guld - extremt rar
   1763 Mm I.D.L. dem *
   1763 Mm I.D.L. den (Saknas i AAJ 2:A utgåva)
   1763 Mm I.D.L. avslag på 1 dukat guld - extremt rar
   1763 Mm I.H.L. * **
   1763 Mm L.D.S. - rar *
   1767 Mm I.H.L. - rar
   1767 Mm L.D.S. - rar *
   1768 Mm L.D.S. *
  • 1/24 Taler (Groschen) silver
   1759 Mm O.H.K. - rar
   1760 Mm O.H.K. - rar
   1761 Mm L.F.K. *
   1761 Mm I.C.S. *
   1761 Mm I.H.L. *
   1761 Mm I.D.L. *
   1763 Mm I.D.L. avers med K.S.P.L.M. *
   1763 Mm I.D.L. avers utan K.S.P.L.M. *
  • 1/48 Taler silver
   1760 Mm O.H.K. - extremt rar *
   1761 Mm L.F.K. *
   1761 Mm I.D.L.
   1761 Mm I.H.L. *
   1761 Mm L.D.S. - extremt rar
   1763 Mm I.D.L. *
   1763 Mm L.D.S. *
 • Gustav III (myntort Stralsund)
  • 3 Pfennige (Witten) koppar
   1776 *
   1776 Spegelvänt E i pfenninge, sällsynt (Ref MA-SHOP 19040100800010)
 • Gustav IV (myntort Stralsund)
  • 3 Pfennige (Witten) koppar
   1792 *
   1806 avers K.S.P.L.M *
   1806 avers K.SCHWED.POM.LANDES M - extremt rar
   1808 avers K.S.P.L.M. - rar *
 • Förfalskningar och andra objekt
  Det här är ett lustigt objekt. Det verkar vara en test av stamparna på ett tjockare myntämne av bly.
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se