Svenska besittningar och dess myntning : Osnabrück

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Osnabrück är en stad i Westfalen. Osnabrück erövrades av Gustav II Adolf 1633 och stannade i Svensk ägo till 1643. Präglingen av mynt relaterade till det svenska styre skedde endast 1633. Under hela ockupationen fortsatte dock en viss kopparmyntning av staden.
Myntmästaren är okänd.

 • Gustav II Adolf
  • 10 Dukat guld
   1633 extremt rar
  • 2 Taler Silver
   1633 unik
  • 1 Taler silver
   1633 Bröstbild vänd åt höger - extremt rar
   1633 Bröstbild vänd åt vänster, frånsida årtal under texten, OSNABRVCK ej understruket - extremt rar (Bild från Auktionshaus H.D. Rauch GmbH.)
   1633 Bröstbild vänd åt vänster, frånsida årtal under texten, OSNABRVC understruket
   1633 Bröstbild vänd åt vänster, frånsida årtal brutet av OSNABR
   1633 Bröstbild vänd åt vänster, frånsida årtal i omskriften, OSNABRV
* = exemplar i min samling


Ref. AAJ 2:a utgåvan 1980.
axelsson@acc.umu.se