Svenska besittningar och dess myntning : Mynt med oviss härkomst

Index över Svenska besittningar.

Bakgrund
Bland de Svenska besittningsmynten finns det ett antal mynt som inte kan kopplas till en speciell myntort. I AAJ näms två mynt.

 • Gustav II Adolf
  • 1 Dukat guld
   1632 rar
  • 1 Taler silver
   1631 Tidigare hänförd till Weimar - rar
* = exemplar i min samling


Ref. AAJ 2:a utgåvan 1980.
axelsson@acc.umu.se