Svenska besittningar och dess myntning : Narva

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Narva är en stad i nordöstra Estland. Narva erövrades av Sverige 1581 under de Svensk-Ryska krigen. Vid freden i Teusina 1595 övergick Narva i Svensk ägo. 1704 erövrades Narva av Ryssland och vid freden i Nystad gick Narva tillbaka i Rysk ägo.
Narva var den enda orten som fick en helt ny mynträtt av Sverige. Som motivation var att Narva hade klagat på bristen av svenska mynt. Rätten att slå mynt tilldelades Narva 1663 och under åtta år skulle myntningen få ske ytan avgift till kronan. När myntningen ännu 1668 inte kommit igång beslöts att de avgiftsfria åren skulle räknas från när myntverket upprättats.
Myntning skedde bara 1670-1672 och då enligt Svensk myntfot.

 • Carl XI
  • Dukat guld
   1671 - extremt rar
   1671 krönt C - extremt rar
  • 4 Öre silver
   1670 utan Mm *
   1670 Mm LN vid sköldens sidor
   1670 Mm LN i monogram i omskriften - rar
   1671 utan Mm - extremt rar
   1671 Mm LN i monogram i omskriften, avers och revers med inre cirkel
   1671 Mm LN vid sköldens sidor, avers och revers med inre cirkel
   1671 Mm LN vid sköldens sidor, avers utan inre cirkel, revers med inre cirkel *
   1671 Mm LN i omskriften, avers utan inre cirkel, revers med inre cirkel
   1671 Mm LN under skölden, avers med inre cirkel, revers utan inre cirkel
   1671 Mm LN under skölden, avers och revers utan inre cirkel
   1671 Mm LN, ingen omskrift på reversen - extremt rar
   1672 utan Mm - rar
   1672 Mm LN i omskriften - rar
   1672 Mm LN vid sköldens sidor - rar
  • 2 Öre silver
   1670 Mm LN under skölden i monogram på palmkvistar
   1670 Mm LN under skölden ej monogram på palmkvistar
   1671 Mm LN under skölden i monogram på palmkvistar
   1671 Mm LN under skölden ej monogram på palmkvistar
   1671 Mm LN under skölden, inga palmkvistar
   1671 Mm LN delad av skölden, inga palmkvistar
  • 1 Öre silver
   1670 Mm LN i monogram under skölden på palmkvistar *
   1670 utan Mm, inga palmkvistar
   1670 Mm LN i monogram under skölden utan palmkvistar
   1671 Mm LN i monogram under skölden på palmkvistar
   1671 Mm LN i monogram under skölden utan palmkvistar
   1671 Mm LN under skölden utan palmkvistar
   1671 Mm LN delad av skölden utan palmkvistar
   1672 Mm LN delad av skölden utan palmkvistar
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se