Svenska besittningar och dess myntning : Livland

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Livland eller Livonia var ett hertigdöme som låg mellan Libau och Narva, Livonia upphörde att existera 1918 då det delades mellan de nya staterna Estland och Lettland.
Livland var Svenskt territorium mellan 1629 och 1721. 1644 anlade Sverige ett eget myntverk i Riga som präglade mynten för hertigdömet Livland parallellt med Rigas myntverk som slog mynt med Rigas namn. Mynt för Livland slogs i Riga mellan 1644 och 1669.

Lista på mynt från Livland, Livonia.

 • Christina
  • 1/24 Taler (Dreipölcher, Ferding)
   1647 rar *
   1648 Mm springande hund * Finns även med omskrift "MON NOV LIVON"
   1648 Mm saknas (hjärta) *
  • Solidus (Shilling)
   1644 - extremt rar
   1645 C runt R, med Mm (hatt i hjärta) - extremt rar
   1645 C runt R, utan Mm - extremt rar *
   1645 C runt vase, utan Mm - rar *
   1645 C runt vase, Mm kardinalshatt - rar
   1645 C runt vase, Mm kardinalshatt i hjärtsköld - rar *
   1647 *
   1648 *
   1649 **
   1650 *
   1651 **
   1652 **
   1653 *
   1654 *
   anm. solidi från 1641, 55, 56, 58, 60, 61, 62 och 66 - kan vara förfalskningar från Suczava
 • Carl X Gustav
  • Solidus (Shilling) silver
   1654 *
   1655 *
   1656 *
   1657
   anm. solidi med årtal efter 1660 är förfalskningar från Suczava.
 • Carl XI
  • 1/24 Taler (Dreipölcher) silver
   1669
  • Solidus (Schilling) silver
   1660
   1661
   1662 *
   1663 *
   1664
   1665
   anm. solidi med årtal 14, 16 och fler är förfalskningar från Suczava.
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se