Svenska besittningar och dess myntning : Hessen-Kassel

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Hessen-Kassel kan väl diskuteras om det var en Svensk besittning eller inte.
Faktum är att Hessel-Kasseln ärvdes av Fredrik I år 1730 men förvaltades av hans bror Wilhelm. I och med det så kan man räkna med en personunion under åren 1730 till 1751. Det Sverige och Hessen-Kassel hade gemensamt var att dom hade samma statsöverhuvud.
Under tiden för personunionen präglades mynt med Fredriks monogram och porträtt.

Myntmästare
1701 - 1746 Isaac Le Clerc I.LE CLERC gravör och medaljör
1719 - 1771 Johann Carl Hedlinger ICH medaljör i Sverige och Schweitz
1724 - 1744 Ludwig Rollin LR
1744 - 1763 Johann Conrad Bandel ICB
1749 - 1770 Johann Christoph Schepp ICS, S gravör

Det här är en begränsad lista av dom mynt som jag hittat beskrivning över. Jag har inte haft tillgång till någon utförlig lista.
Beskrivningar och raritetsgrader är hämtade från lista i J F H Oldenburgs samling samt från min egen samling.
Jag har nu börjat komplettera med uppgifter från Krause Standard Catalog of German Coins men är inte klar än. Tyvärr har det visat sig att Krause har stora brister, bla saknas alla mynt från Schmalkalden.
Ett stort jobb framöver blir att verifiera vilka varianter och årtal som verkligen finns. För att få någon ordning kommer jag att skriva ut källan till informationen där

 • Old betyder att varianten finns beskriven i J.F.H. Oldenburgs samling
 • Krause betyder att varianten finns beskriven i Krause Standard Catalog of German Coins
 • Annan bild betyder att jag sett bild på varianten, troligen i en auktionskatalog

Jag tar tacksamt emot tips, bilder och annan information som jag kan använda för myntsidorna. Jag är också intresserad av köpa eller byta till mig fler mynt till min privata samling.

 • Fredrik I

  • 1 Dukat guld
   Enligt Krause Germain Coins förekomer en dukat i tre olika typer medans J.F.H. Oldenburgs samling beskriver fem distinkta typer. Åtminstone typ4 finns verifierat från moderna källor.
   Eftersom det verkar som om Oldenburg var mycket noggrann i sin beskrivning över de olika varianterna så har jag valt att basera min beskrivning på hans redogörelse.
   • Typ 1 förekommer 1731. (Möjligen även 1737 och 1749.)
    Åtsida : Bröstbild av Fredrik vänd åt höger. Omskrift "FRIDERICVS D" "G . REX SVECIAE" brutet av toppen av bilden. Bilden med peruk, bar hals, slätt harnesk och mantel med veck. Ingen Mm.
    Frånsida : Krönt slät nertill hjärtformad vapensköld med Sveriges vapen, familjevapnet i centrum i skölden. Skölden går ut till kanten på översidan. Omskrift "LANDGRAV." "HASSIÆ" brutet av "CASSEL" under skölden. Årtal brutet av skölden.
   • Typ 2 förekommer 1737.
    Åtsida : Halsbild av Fredrik vänd åt höger med långt lockigt hår, lagerkrans i håret. Omskrift "FRIDERICUS . D" "G . REX SVECIÆ" brutet av toppen av bilden. Mm "L.R" under bild.
    Frånsida : Krönt vapensköld med Sveriges vapen, familjevapnet i centrum i oval sköld med Hessiska lejonet i centrum. Skölden går från kant till kant och bryter omskriften i nedre kant. Omskrift "LANDGR." "HESSIÆ", "CAS" "SEL", båda brutna av skölden. Årtal brutet av skölden.
   • Typ 3 förekommer endast 1737.
    Åtsida : Krönt sirligt och utsmyckat FR. Årtalet delat av monogramet. CASSEL i litet typsnitt under.
    Frånsida : Krönt oval sköld med det Hessiska lejonet, Mm L R delat av sköldens nedre del. "LANDGR." "HASSIÆ" i omskrift på var sida om vapenskölden.
    (Bild från Auktion 44, utropspris 1000 Euro, slutpris 1800. Med tillstånd från Fritz Rudolf Kunker Munzenhandlung.)
   • Typ 4 förekommer åtminstone 1746 och 1750.
    Åtsida : Halsbild av Fredrik vänd åt höger, ingen lagerkrans i håret. Omskrift "FRIDERICUS D.G REX SVECIÆ" över bilden. Inget Mm.
    Frånsida : Krönt buktig vapensköld med Sveriges vapen med Hessiska lejonet i centrum. Skölden går till övre kant. Omskrift "LANDGR:" "HASSIAE" på var sin sida om skölden, "CASSEL" under skölden. Årtal brutet av skölden.
    (Bild från Auktionshaus H.D. Rauch GmbH.)
   • Typ 5 förekommer åtminstone 1746.
    Åtsida : Bröstbild av Fredrik vänd åt höger. Omskrift "FRIDER:" "D : G : REX SUEC" brutet av toppen av bilden. Bilden med långt lockigt hår, bar hals, slätt harnesk och mantel med veck. Ingen Mm.
    Frånsida : Samma som typ 4. Krönt buktig vapensköld med Sveriges vapen med Hessiska lejonet i centrum. Skölden går till övre kant. Omskrift "LANDGR:" "HASSIAE" på var sin sida om skölden, "CASSEL" under skölden. Årtal brutet av skölden.
    Ref : Numista.com

   Krause #409 (1731 1737 1746 1749 1750) motsvarar troligen typ 1, typ 4 och typ 5
   Krause #429 (1737) motsvarar typ 3
   Krause #431 (1737 1746) motsvarar typ 2

   Known issues.
   Show references.
   1731 Typ 1
   (Källa Old R)

   1737 Typ 2
   (Källa Old R, bild Krause)

   1737 Typ 3
   (Källa Old R, bild Krause)

   1737 Typ 1, 4 eller 5
   (Källa Krause)

   1746 Typ 4
   (Källa Old R, Annan)
   (Klicka här för bild) (Bild från Auktionshaus H.D. Rauch GmbH.)
   1746 Typ 5
   (Källa Old R, bild Krause)

   1749 Typ 1, 4 eller 5
   (Källa Krause)

   1750 Typ 4
   (Källa Old R)
  • 1/2 Dukat guld
   Enligt Krause Germain Coins förekomer 1/2 dukat i tre olika typer. J.F.H. Oldenburgs samling beskriver också tre typer men det stämmer inte riktigt. Oldenburg nämner två varianter av porträtt 1731 medans Krause nämner två varianter men utan direkt specifik beskrivning. Nu saknas det bild på Krauses andra typ så jag har antagit att det är samma som typ 2 tills motsatsen är bevisad.
   Eftersom det verkar som om Oldenburg var mycket noggrann i sin beskrivning över de olika varianterna så har jag valt att basera min beskrivning på hans redogörelse och gjort ett försök att matcha det mot Krause.
   • Typ 1 förekommer 1731 och 1737.
    Åtsida : Halsbild av Fredrik vänd åt höger med långt lockigt hår. Omskrift "FRIDERICVS . D" "G . REX SVECIAE ." brutet av toppen av bilden.
    Frånsida : Samma som typ 2, Krönt Hessiskt lejon stående på avskärning. Under avskärningen texten "EDDER GOLD" och årtalet under.
    (Bild från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf..)
   • Typ 2 förekommer 1731.
    Åtsida : Bröstbild av Fredrik vänd åt höger med långt lockigt hår, bar hals och smala mantelveck. Omskrift "FRIDERICVS" "D : G . REX SVECIAE ." brutet av toppen av bilden.
    Frånsida : Samma som typ 1, krönt Hessiskt lejon stående på avskärning. Under avskärningen texten "EDDER GOLD" och årtalet under.
   • Typ 3 förekommer 1748.
    Åtsida : Halsbild av Fredrik vänd åt höger med långt lockigt hår. Omskrift "FRIDERIC . D : G" "REX SVECIAE" brutet av toppen av bilden.
    Frånsida : Krönt Hessiskt lejon stående på avskärning med årtalet delat på båda sidor följande kanten. Under avskärningen texten "HALB . DVC ." och ".+." under.
    (Bild från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf..)
   Krause #407 (1731 1737) motsvarar troligen typ 1
   Krause #408 (1731) motsvarar typ 2 även om Krause inte nämner "EDDER GOLD" utan säger att valören står där.
   Krause #439 (1737 1746) motsvarar typ 3

   1731 Typ 1 (Källa Old R, Krause, Annan) ( bild 1 , 2 ), (Bilder från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf..) *
   1731 Typ 2 (Källa Old R)
   1737 Typ 1 (Källa Krause)
   1748 Typ 3 (Källa Old R, Krause, Annan) ( bild 1 , 2 ), (Bilder från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf..)
  • 1/4 Dukat guld
   Enligt Krause Germain Coins förekomer 1/4 dukat i tre olika typer. J.F.H. Oldenburgs samling beskriver bara två typer men dom faller båda under Krauses #436. I det här fallet tror jag att Krause har rätt i de två första fallen och Oldenburg i de två sista. Inte minst efter att ha fått två bilder på de varianterna.
   Eftersom det verkar som om Oldenburg var mycket noggrann i sin beskrivning över de olika varianterna så har jag valt att basera min beskrivning på hans redogörelse och gjort ett försök att matcha det mot Krause.
   • Typ 1 förekommer 1731.
    Åtsida : Bild av Fredrik vänd åt höger.
    Frånsida : Krönt Hessiskt lejon stående på avskärning. Under avskärningen texten "EDDER GOLD" och årtalet under.
   • Typ 2 förekommer 1731 och utan datum.
    Åtsida : Bild av Fredrik vänd åt höger.
    Frånsida : Krönt Hessiskt lejon.
   • Typ 3 förekommer 1744.
    Åtsida : Samma som typ 4, prydligt krönt FR i monogram med gemensam stolpe.
    Frånsida : Det krönta Hessiskt lejonet stående med brutet årtal längs kanten på båda sidor om tassarna. En femuddig stjärna mellan tassarna.
    (Bild från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf..)
   • Typ 4 förekommer 1750.
    Åtsida : Samma som typ 3, prydligt krönt FR i monogram med gemensam stolpe.
    Frånsida : Det krönta Hessiskt lejonet stående på en oval sköld med sidoprydnader, värdet 1/4 på skölden. Brutet årtal längs kanten på båda sidor om tassarna.
    (Bild från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf..)
   Krause #405 (1731) är typ 1
   Krause #406 (utan datum) är typ 2
   Krause #436 (1737 1746) motsvarar typ 3 och typ 4

   1731 Typ 1 (Källa Krause)
   utan årtal Typ 2 (Källa Krause)
   1744 Typ 3 (Källa Old R, Krause, Annan) *
   1750 Typ 4 (Källa Old R, Krause, Annan)
  • 1 Taler silver
   • Typ 1 förekommer 1733.
    Åtsida : Omskrift "FRIDERICUS D G . REX SUECIAE". Konungens bröstbild till vänster med peruk, halsduk, harnesk och mantelveck. Myntmästare L.R. under bilden
    Frånsida : Omskrift "LANDGR . HESSIAE". På fältet svenska krönta riksvapnet i buktigt utförande med oval familjesköld i mitten hållet av två lejon. (Bild från Mynthandel Dr. Busso Peus Nachf.. Såld på auktion 372-373 för 2000 euro)
   • Typ 2 förekommer 1733.
    Åtsida : Som ovan men konungens porträtt till höger.
    Frånsida : Som ovan men med CASSEL under skölden. På Under avskärningen texten "EDDER GOLD" och årtalet under.
   • Typ 3 förekommer 1738.
    Slagen med stampar för 8 albus på plants för taler.
   • Typ 4 förekommer 1751.
    Slagen till minne av Friedrich, med 11 rader av text på åtsidan.
    Krause # 448
   Krause #418 är typ 1
   Krause #432 är typ 3
   Krause #448 är typ 4

   1733 Typ 1 Mm LR (enligt Oldenburg RRR) 1733 Typ 1 Mm JR, fel i tillverkningen
   1733 Typ 2 Mm LR, med CASSEL under vapnet.
   1738 Typ 3 Slagen med stampar från 8 Albus på plants för 1 taler
   1751 Typ 4 Slagen vid Fredriks död, 11 raders inskription och datum på åtsidan.
  • 8 Albus (1/4 taler) silver
   Krause anger två typer av 8 albus och det stämmer bra med Oldenburgs fyra exemplar. Det kan förekomma mindre detaljer i skillnad inom samma typ.
   • Typ 1 förekommer 1734 samt 1738.
    Åtsida : Omskrift "FRIDERICUS D . G REX SUECIAE". Konungens bröstbild till vänster med peruk, halduk, harnesk och mantelveck.
    Frånsida : Omskrift "LANDGR : HASSIAE" runt krans av liljor och rosor, på fältet "* VIII ALBUS" på tre rader. Årtal under och Mm L.R under årtal.
   • Typ 2 förekommer 1737 samt 1740.
    Åtsida : Omskrift "FRIDERICUS D . G REX SUECIAE". Konungens lagerkrönta halsbild till vänster med långt lockigt hår. Frånsida : Omskrift "LANDGR : HASSIAE" runt krans av liljor och rosor, på fältet "* VIII ALBUS" på tre rader. Årtal under och Mm L.R under årtal.
   1734 Typ 1 (Källa Old #2750) *
   1737 Typ 2 (Källa Old #2751) *
   1738 Typ 1 (Källa Old #2752)
   1740 Typ 2 (Källa Old #2753)
  • 1/8 Riksdaler silver
   Enligt Krause Germain Coins förekomer 1/8 riksdaler i fyra olika typer. J.F.H. Oldenburgs samling beskriver fem typer men två har bara små skillnader och faller båda under Krauses #428. Här är det god samstämmighet mellan källorna.
   Eftersom det verkar som om Oldenburg var mycket noggrann i sin beskrivning över de olika varianterna så har jag valt att basera min beskrivning på hans redogörelse och gjort ett försök att matcha det mot Krause.
   • Typ 1 förekommer 1732.
    Åtsida : Två speglade stiliserade FR under krona.
    Frånsida : Omskrift "+ KONIGL . U . FURSTL . HESS . LANDMUNTZ". På fältet "VIII EINEN R . THAL ." på tre rader. Årtal under och Mm L.R under årtal.
    Kanten räfflad på tvären.
   • Typ 2 förekommer 1737.
    Åtsida : Svenska krönta riksvapnet i oval sköld med sidoprydnader. I mitten oval sköld med familjevapnet och i det en oval med hessiska lejonet. Omskrift "FRIDERICUS D . G REX SUECIÆ"
    Frånsida : Omskrift diamant + "KONIGL . U . FURSTL . HESS . LANDMUNTZ". På fältet "VIII EINEN R . THAL ." på tre rader. Årtal under och Mm L.R under årtal.
   • Typ 3 förekommer 1737 1738 ( och ev. 1745 ).
    Åtsida : Samma som Typ 4, Oval krönt sköld med sidoprydnader. Hessiska lejonet på skölden.
    Frånsida : Omskrift "I . K . M . I . S . FURSTL . HESS . LANDMUNTZ .". På fältet "VIII EINEN R . THAL" på tre rader. Årtal under och Mm L.R under årtal.
   • Typ 4 förekommer 1743 ( och ev. 1745 ).
    Åtsida : Samma som Typ 3, oval krönt sköld med sidoprydnader. Hessiska lejonet på skölden.
    Frånsida : Omskrift "* I . K . M . I . S . FURSTL . HESS . LAND = MUNTZ". På fältet "VIII EINEN R . THAL ." på tre rader. Årtal under och Mm L.R under årtal.
   • Typ 5 förekommer 1748.
    Åtsida : Hessiska lejonet i krönt buktig sköld på en bakgrund av helmelinbrämade draperier. Åtsidan finns med två variationer på vapen.
    Frånsida : Omskrift blomma + "I . K . M . I . S . FURSTL . HESS . LANDMUNTZ ." På fältet "VIII EIN R . THAL ." på tre rader. Årtal under och Mm I.C.B under årtal.
   Krause #411 (1732) är typ 1
   Krause #427 (1737) är typ 2
   Krause #428 (1737 1738) är typ 3 och ( 1743 1745) är typ 4
   Krause #438 (1748) är typ 5

   1732 Typ 1 (Källa Hoffmeister #1950, Old #2754, Krause bild) *
     (Hoffmeister #1951) Missing dot behind date and "L.R".
     (Hoffmeister #1952) "HESS:" and missing dot behind date and "THAL".
   1737 Typ 2 (Källa Old #2755, Krause bild) *
   1737 Typ 3 (Källa Old #2756) *
   1738 Typ 3 (Källa Old #2757, Krause bild) Förekommer både med och utan punkt i Mm LR *
   1743 Typ 4 (Källa Old #2758) *
   1745 Typ 3 eller Typ 4 (Källa Krause)
   1748 Typ 5 (Källa Old #2759 #2760, Krause bild) *
   1748 Typ 5.b Midja på skölden.*
  • 1/12 Riksdaler silver
   • Typ 1 präglad 1734 och ev. 1742.
    Åtsida : Svenska krönta riksvapnet i oval sköld med sidoprydnader. I mitten oval sköld med familjevapnet och i det en oval med hessiska lejonet. Omskrift "FRIDERICUS D ." "G REX SUECIÆ" brutet av kronan.
    Frånsida : Omskrift "LANDGR:" "HASSIÆ". På fältet en prydlig krans av liljor och rosor, "12 EINEN THAL" på tre rader samt årtal under texten. Mm L R delad av kransen.
   Krause #421 är typ 1

   1734 Typ 1 (Källa Old #2761, Krause bild) Mm LR *
   1734 Typ 1 (Källa Krause) Utan Mm
   1742 Typ 1 (Källa Krause) Rapporterad men ej konfirmerad
  • 1/16 Riksdaler silver
   • Typ 1 präglad 1733.
    Åtsida : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe i monogram med en sexuddig stjärna på var sida och en fembladig ros under.
    Frånsida : Omskrift "* KONIGL . U . FURSTL . HESS . LAND . MUNTZ". På fältet "* 16 * EINEN R . THAL ." på tre rader samt årtal under texten och Mm L.R. under årtal.
    "*" markerar en blomma.
   • Typ 2 präglad 1733 och 1737.
    Åtsida : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe i monogram med en sexuddig stjärna på var sida och en fembladig ros under.
    Frånsida : Omskrift "* KONIGL . U . FURSTL . HESS . LAND . MUNTZ". På fältet "* 16 * EINEN R . THAL ." på tre rader samt årtal under texten och Mm L.R. under årtal.
    "*" markerar en blomma.

    Obs, samtida förfalskning eller kopia, gjuten i tenn.
   Krause #417 innefattar typ 1 och 2

   1733 Typ 1 (Källa Old #2762, Krause) Upplaga 32000. Mm L.R.
   1733 Typ 2 (Källa Old #2763, Krause) Upplaga inkluderad ovan. (bild)
   1737 Typ 2 (Källa Old #2764, Krause bild) Upplaga 16000. *
  • 1/32 Riksdaler silver
   • Typ 1a präglad 1732.
    Åtsida : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe i monogram med en sexuddig stjärna på var sida.
    Frånsida : På fältet "* 32 * EINEN R . THAL *" på tre rader samt årtal under texten och Mm L.R. under årtal.
   • Typ 1b präglad 1736.
    Åtsida : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe i monogram med en sexuddig stjärna på var sida.
    Frånsida : På fältet "* 32 * EINEN R . THAL ." på tre rader samt årtal under texten och Mm L.R under årtal.
   • Typ 2 präglad 1732-1741.
    Åtsida : Hessiska lejonet i krönt oval sköld med sidoprydnader.
    Frånsida : På fältet "* 32 * EINEN R . THAL ." på tre rader samt årtal under texten och Mm L.R under årtal.
   Krause #410 är typ 1
   Krause #425 är typ 2

   1732 Typ 1a (Källa Old #2765, Krause) *
   1737 Typ 2 (Källa tradera)
   1736 Typ 1b (Källa Old #2766, Krause) Upplaga 24000. *
   1737 Typ 2 (Källa Old #2767, Krause) Upplaga 86000. *
   1738 Typ 2 (Källa Old #2768, Krause) Upplaga 218000. *
   1739 Typ 2 (Källa Old #2769, Krause bild) Upplaga 262000. Finns med enkel svans * eller dubbel svans *
   1740 Typ 2 (Källa Old #2770, Krause) Mm L.R *
   1741 Typ 2 (Källa Old #2771, Krause) *
  • 1/48 Riksdaler silver
   Finns inte, se förklaring i slutet av det här dokumentet.
  • Albus (1/32 riksdaler, 12 heller) silver
   Förekommer i ett flertal typer och dessutom med mindre variationer.
   • Typ 1 1730
    Åtsida med krönt sirligt monogram FR med gemensam stolpe. Årtalet delat av monogramet.
    Frånsidan ett upprest krönt Hessiskt lejon. Mm L R under.
   • Typ 2 1731
    Åtsida med krönt sirligt monogram FR med gemensam stolpe. Årtalet delat av monogramet.
    Frånsidan ett upprest Hessiskt lejon på krönt buktig sköld. Mm L R delad av skölden.

    (Bild från Numismania)
   • Typ 3 1743-1751
    Åtsida med krönt sirligt monogram FR med gemensam stolpe och stjärna under monogram.
    Frånsidan ett upprest krönt Hessiskt lejon. Årtalet längs nederkant delat av lejonet, Mm, blomma eller stjärna under.
   • Typ 4 1744, 1746, 1747 verifierat (1743-1751?)
    Åtsida med krönt sirligt monogram FR med separata stolpar och raka tvärslåer i smal stil.
    Frånsidan ett upprest krönt Hessiskt lejon. Årtalet längs nederkant delat av lejonet, sexuddig stjärna under.
   • Typ 5 1750 verifierat (1743-1751?)
    Åtsida med krönt sirligt monogram FR med separata stolpar och kurvade tvärslåer i bred stil.
    Frånsidan ett upprest krönt Hessiskt lejon. Årtalet längs nederkant delat av lejonet, Mm I.C.B. mellan baktassar.
   Krause #403 är typ 1
   Krause #404 är typ 2
   Krause #435 är typ 3 + typ 4 + typ 5

   I J.F.H. Oldenburgs samling återfinns dessa mynt under rubriken 8 Heller utan valör.
   OBS! på grund av ofullständiga uppgifter så kan det nog finnas en del fel i den här sammanställningen. Om du känner till ett mynt i den här serien är jag tacksam för alla bilder och beskrivningar jag kan få.

   1730 Typ 1 (Källa Old #2778, Krause) *
   1730 Typ 1 (Källa Old #2779) mindre variant på åtsida, annan storlek på LR.
   1731 Typ 2 (Källa Old #2780, Numismania) Mm LR, utan tofsar på kronan ( bild ) (Bild från Numismania)
   1731 Typ 2 (Källa Old #2781, Krause) Mm LR, två tofsar hänger ner från kronan
   1743 Typ 3 (Källa Old #2782, Krause) Mm LR, ingen stjärna under monogrammet *
   1743 Typ 3 (Källa Old #2783, Krause) Mm LR *
   1744 Typ 3 (Källa Krause) Mm LR
   1744 Typ 4 (Källa Old #2784, Krause, Ebay) utan Mm, stjärna mellan baktassarna på lejonet *
   1745 Typ 3 (Källa Old #2785, Krause) utan Mm, stjärna mellan baktassarna på lejonet *
   1746 Typ 3 (Källa Old #2786, Krause) Mm ICB
   1746 Typ 4 (Källa egen samling) Mm I.C.B *
       Det finns även med en mera hopskriven variant av Mm ICB **
   1747 Typ 3 (Källa Old #2787, Krause) Mm ICB
   1747 Typ 4 (Källa egen samling) Mm ICB * **
   1748 Typ (Källa Schütz 1682.1, Schön 78, MA-shops) Mm ICB ()
   1749 Typ 3 (Källa Old #2789, Krause) Mm ICB, finns med variation på frånsida
   1749 Typ 4 (Källa egen samling) Mm ICB *
   1750 Typ 5 (Källa Old #2790, Krause) Mm ICB
   1751 Typ 3 (Källa Krause) Mm ICB
  • 8 Heller silver (1/48 riksdaler)
   Förekommer i två typer men mindre variationer finns.
   • Typ 1 1733
    Åtsida med hessiska lejonet på en krönt, slät nedtill avrundad sköld omgiven av två palmkvistar.
    Frånsidan fyra punkter eller diamant + "VIII HELLER" på tre rader, årtalet under.
   • Typ 2 1733-1743
    Åtsida med krönt sirligt monogram FR med gemensam stolpe.
    Frånsidan diamant + "VIII HELLER" på tre rader, årtalet under. Med och utan Mm under årtal.
   Krause #416 är typ 1
   Krause #423 är typ 2
   1733 Typ 1 (Källa Old #2774) Upplaga 113000, Mm L.R under årtal, fyra punkter ovan "VIII" *
   1733 Typ 1 (Källa Krause, Annan) Upplaga I.A., Mm L.R under årtal, diamant ovan "VIII" *
   1737 Typ 2 (Källa Old #2775, Krause) Upplaga 118000, Mm L.R under årtal *
   1737 Typ 2 (Källa Old #2776, Krause) Upplaga I.A., utan Mm *
   1743 Typ 2 (Källa Old #2777, Krause) utan Mm
  • 6 Heller silver
   Förekommer i en typ men mindre variationer finns.
   • Typ 1 1733-1750, åtminstone 1737
    Åtsida med hessiska lejonet krönt med stor krona och upprest.
    Frånsidan diamant + "*VI* HELLER" på tre rader, årtalet under.
    Varianter med stor och mindre krona förekommer.
   • Typ 2 1733-1750, åtminstone 1743
    Åtsida med hessiska lejonet krönt med liten krona och upprest.
    Frånsidan diamant + "*VI* HELLER" på tre rader, årtalet under.
   Krause #415 är typ 1 och typ 2
   Eftersom det finns ett antal varianter så har jag bara markerat vilken typ jag med säkerhet känner till. Har du ett mynt som inte finns med på listan eller som jag ej har verifierat så är jag tacksam för ett mail, gärna med bild.

   1733 Typ 1 (upplaga 134000) femuddiga stjärnor och större krona *
   1736 Typ 1 (upplaga 374000)
   1737 Typ 1 (upplaga 263000) mindre krona *
   1737 Stor krona *
   1738 (upplaga 141000) *
   1743 Typ 2 * **
   1743 Typ 2 stor krona *
   1745 *
   1746
   1750 R *
  • 4 Heller silver
   Det minsta silvermyntet. Förekomer med två typer av frånsida förutom att årtalet skiljer sig åt. Åtsidan är lika på alla årtal.
   • Typ 1 1730
    Åtsida med hessiska lejonet på krönt vapensköld med palmkvistar på båda sidor. Mer detaljerad krona.
    Frånsida "* IIII * HELLER" på två rader, årtalet 1730 under och en ros under årtalet.
   • Typ 2 1730-1751
    Åtsida med hessiska lejonet på krönt vapensköld med palmkvistar på båda sidor.
    Frånsida diamant, "IIII" och "HELLER" på var sin rad, årtalet under. (1730 har stjärnor runt IIII och saknar diamanten ovanför.)
   • Typ 3 1750-1751
    Åtsida med hessiska lejonet på krönt vapensköld med palmkvistar på båda sidor.
    Frånsida "IIII HELLER" på två rader, årtalet under och en stjärna ovan texten och under årtalet.
   Smärre varianter förekommer vissa år som tex med enkel eller dubbel svans.

   Enkel svans,

   Dubbel svans,
   Krause #402.1 är typ 1 och typ 2
   Krause #402.2 är typ 2 utan ornament
   Krause #402.3 är typ 2 med enkel svans på lejonet
   1730 Typ 1 *
   1730 Typ 2 *
   1731 Typ 2 *
   1732 Typ 2 *
   1732 Typ 2 Hoffmeister 1954 : punkt under årtal *
   1732 Typ 2 Utan ornament (utan palmkvistar? Ref Krause)
   1733 Typ 2 *
   1734 Typ 2 *
   1735 Typ 2 *
   1736 Typ 2 * **
   1737 Typ 2 *
   1737 (ref SNT 7/1983) Avslag i koppar. XR
   1738 Typ 2 *
   1739 Typ 2 * **
   1739 (ref SNT 7/1983) Avslag i koppar. XR
   1740 Typ 2 Endast en svans på lejonet. *
   1740 Typ 2 Två svansar på lejonet. *
   1741 Typ 2 Endast en svans på lejonet. *
   1741 (ref SNT 7/1983) Avslag i guld. XR
   1742 Typ 2 Endast en svans på lejonet. *
   1742 Typ 2 (Enligt Oldenburg RRR) avslag i guld på plants för 1/4 dukat. Med Blomma + "IIII HELLER" på tre rader och årtalet under
   1743 Typ 2 Utan ornament (utan palmkvistar? Ref Krause)
   1743 Typ 2 Endast en svans på lejonet. *
   1744 Typ 2 * **
   1744 Typ 2 Endast en svans på lejonet. *
   1745 Typ 2 * **
   1746 Typ 2 *
   1746 (ref SNT 7/1983) Avslag i guld. XR
   1747 Typ 2 * **
   1747 Typ 2 (Enligt Oldenburg RRR) avslag i guld på plants för 1/4 dukat. Med Blomma + "IIII HELLER" på tre rader och årtalet under
   1748 Typ 2 *
   1749 Typ 2 * **
   1750 Typ 3 Med dubbel svans på lejonet. *
   1751 Typ 3 Med dubbel svans på lejonet. *
   (4 heller 1751 under Wilhelm VIII har buktig sköld och furstekrona)
  • 3 Heller koppar
   Förekomer med fyra typer av åtsida. Frånsidan skiljer sig bara på årtalet och två punkter.
   • Typ 1 1733, åtsida med två stiliserade F vända från varandra med sexuddiga stjärnor på var sida om monogrammet och krona över.
    Frånsida med texten "*III* HELLER.SCHEIDE MUNTZ." på fyra rader samt årtal under.
   • Typ 2 1733 och 1735, konungens porträtt i bröstbild med halsduk. Frånsida med texten "*III* HELLER.SCHEIDE MUNTZ." på fyra rader samt årtal under.
   • Typ 3 1735 större porträtt av konungen i bröstbild med halsduk. Frånsida med texten "*III* HELLER SCHEIDE MUNTZ" på fyra rader samt årtal under.

   • Typ 4 1737-1748, konungens porträtt i halsbild. Äldre med lagerkrans.
    Frånsida med texten "*III* HELLER SCHEIDE MUNTZ" på fyra rader samt årtal under.
   1733 Typ 1 *
   1733 Typ 2 *
   1735 Typ 2 *
   1735 Typ 3 *
   1737 Typ 4 *
   1740 Typ 4 *
   1748 Typ 4 *

   Notering : 1739 Typ 4 finns omnämnt i "Krause, German Coins 1601 to present" men har inte kunnats verifierats i någon annan källa och många mynthandlare säger att det ej existerar. Det är mycket otroligt att detta mynt skulle existera. Om du känner till ett ex av det så ber jag dig meddela mig.
  • 2 Heller koppar
   Åtsida med två stiliserade F vända från varandra med stjärnor på var sida om monogrammet och krona över.
   Frånsida med texten "*II* HELLER SCHEIDE MUNTZ" på fyra rader samt årtal under.

   En variation som verkar förekomma vissa åt är med eller utan stjärna under monogrammet. I flera fall har jag hittat båda varianterna från samma år.

   Stjärna

   Utan stjärna
   Smärre variation mellan monogrammen finns, som tex dom här två ( mynt 1 mynt 2 ) från 1751 med stampidentisk revers.
   Inga tvåheller är markerade som rara i Oldenburgs samling.
   1733 med stjärna (Hoff. 1969, Schütz 1583) *
   1734 med stjärna (Hoff. 1985, Schütz 1592) *
   1735 med stjärna (Hoff. 1992, Schütz 1) *
   1735 utan stjärna (Hoff. 1993, Schütz 1)
   1737 (ref SNT 7/1983, Hoff. ---, Schütz ---) XR
   1739 utan stjärna *
   1741 utan stjärna *
   1741 med stjärna *
   1742 utan stjärna *
   1742 med stjärna *
   1746 utan stjärna *
   1749 utan stjärna *
   1749 med stjärna (eBay)
   1750 med stjärna *
   1751 utan stjärna *
   1751 med stjärna *
  • 1½ Heller koppar
   • Typ 1 : Åtsida med krönt sirligt FR med balken på F gåendes genom R.
    (Hoffm. 2113, Sch 1675)
    Frånsida med texten "*1½* HELLER SCHEIDE MUNTZ" på fyra rader med årtal under.
   • Typ 2 : Åtsida med krönt sirligt FR med balken på F gåendes över R.
    (Hoffm. -, Sch 1675.2)
    Frånsida med texten "*1½* HELLER SCHEIDE MUNTZ" på fyra rader med årtal under.
   1746 Typ 1 (1 Rar) *
   1746 Typ 2 (1 Rar) *
  • 1 Heller koppar
   Förekomer med flera typer av åtsida. Frånsidan skiljer sig bara på årtalet.
   • Typ 1 : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe, R lägre än F och årtal på åtsida och frånsida. 1730.
   • Typ 2 : Krönt stiliserat * FR * från 1730 till 1743, diameter 20-21mm.
   • Typ 3 : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe, R högre än F, stjärna under. 1743 och 1744, diameter 20-21mm.
   • Typ 4 : Krönt sirligt FR från 1743 till 1750, diameter 19-20mm.
    Översta balken på F varierar från rak till aningen uppåtböjd.
    Anledningen till det nya monogrammet var att skilja dom från kopparmynt från Preussen. Fredrik den store av Preussen hade nämligen samma monogram.
    1746 byter man till ett monogram utan ring mitt på R, jag kallar dom för typ 4a och 4b.
   Frånsida med texten "*I* HELLER SCHEIDE MUNTZ" på fyra rader samt årtal under.
   Efter Fredriks död 1751 så präglades 1 heller med furstekrona istället för kungakrona. Dom räknas till Wilhelm. Inga enheller är markerade som rara i Oldenburgs samling.
   1730 Typ 1 sällsynt
   1730 Typ 2 **
   1731 Typ 2 *
   1731 Typ 2 spetsigt monogram, sällsynt *
   1732 Typ 2 *
   1733 Typ 2 *
   1734 Typ 2 *
   1735 Typ 2 *
   1736 Typ 2 *
   1737 Typ 2 *
   1738 Typ 2 *
   1739 Typ 2 *
   1740 Typ 2 *
   1741 Typ 2 *
   1742 Typ 2
   1743 Typ 2 * ( mindre variant på monogrammet * )
   1743 Typ 3 sällsynt *
   1743 Typ 4a *
   1744 Typ 4a *
   1744 Typ 3 (ref Schoen A54) ** sällsynt
   1745 Typ 4a *
   1746 Typ 4a *
   1746 Typ 4b **
   1747 Typ 4b *
   1748 Typ 4b *
   1749 Typ 4b *
   1750 Typ 4b *
 • Fredrik I (Schmalkalden)

  Schmalkalden är en stad i Thüringen som tillhörde Hessen-Cassel sen 1583. Hessen-Cassel slog en mindre mängd mynt för bruk inom Schmalkalder.
  • 1½ Schmalkalder penning koppar
   Förekomer bara som en typ under ett år.
   • Åtsida : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe.
    Frånsida med texten "*I½* SCHMALK PENNIG" på tre rader samt årtal under.
   1½ Schmalkalder penning saknas i Oldenburgs samling.
   Diameter 22.5-23.9 mm, 3.09-3.45 g.
   1733 (WJ 15) *
  • 1 Schmalkalder penning koppar
   Förekomer med två typer av åtsida. Frånsidan skiljer sig bara på årtalet.
   • Typ 1 : Krönt stiliserat FR med gemensam stolpe, sexuddiga stjärnor på båda sidor. Präglade åtminstone år 1730. Diameter 20.5-20.7 mm.
   • Typ 2 : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe. Präglad åtminstone 1730, 1733, 1735 och 1737.
   Frånsida med texten "*I* SCHMALK PENNIG" på tre rader samt årtal under.
   Inga Schmalkalder penning är markerade som rara i Oldenburgs samling.
   1730 (1) (WJ 10) *
   1730 (2) (WJ 11, WJ 11.1) rak övre balk på F
   1730 (2) (WJ 12) kurvig övre balk på F
   1733 (2) (WJ 14, WJ14.1, 14.2, 14.3, 14.4) varierande stavning och punkter. *
   1735 (2) (WJ 16) "SCHMALK PFENNIG" *
   1737 (2) (WJ 20, WJ 20.1) Förekommer med överprägling 1737 på 35. *
  • 1 Schmalkalder heller koppar
   Förekomer med fyra huvudtyper av åtsida. Frånsidan skiljer sig i stort bara på årtalet.
   • Typ 1 : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe. Präglade åtminstone år 1731, 1736, 1742 och 1743.
    17.5-18 mm, 0.9-1.2 g.
   • Typ 2 : Spegelvänt monogram sirligt FR med gemensam stolpe. 1736.
   • Typ 3 : Krönt sirligt FR med gemensam stolpe och en stjärna under. Präglad åtminstone 1743 och 1744.
   • Typ 4 : Krönt sirligt FR av samma stil som finns på enheller typ 4a. Präglad åtminstone 1744.
   • Typ 5 : Krönt sirligt FR lutandes åt vänster. Präglad åtminstone 1736 och 1744.
   Frånsida med texten "*I* SCHMALK HELLER" på tre rader samt årtal under.
   Inga Schmalkalder heller är markerade som rara i Oldenburgs samling.
   1731 Typ 1 (WJ 13, Hoffm. 1949)
      Varianter : (WJ 13.1) större monogram, (WJ 13.2) större monogram och "SCHMALK:" *
   1736 Typ 1 (WJ 17, Hoffm. 2001) * ( Variant på monogrammet )
      Varianter : (Jung 17.1) R över F, (Jung 17.2) mindre monogram, (Jung 17.3) ännu mindre monogram, (Jung 17.4) Punkter efter "SCHMALK. HELLER. 1736."
   1736 Typ 2 (WJ 18, Hoffm. 2002)
   1736 Typ 5 (WJ 19, Hoffm. 2003) *
   1742 Typ 1 (WJ 21, Hoffm. 2069) *
   1742 Typ 3 (WJ 21.1) *
   1743 Typ 1 (WJ 23, Hoffm. 2083)
   1743 Typ 3 (WJ 22, Hoffm. 2082) *
      Varianter : (WJ 22.1) saknar stjärna höger om valör, (WJ 22.2, Hoffm. 2084) punkt flyttat från SCHMALK till efter årtal. (WJ 22.- Hoffm. ----) inga punkter på frånsida. *
   1743 Typ 3 (Enligt Oldenburg RRR) avslag i guld på plants för 1/2 dukat.
   1744 Typ 3 (WJ 25, hoffm. 4884) *
   1744 Typ 4 (WJ 24, Hoffm. 2092) *
      Varianter : (WJ 24.1) större monogram, krona tar i R *
   1744 Typ 5 (WJ 24.2) * (WJ 24.3) kronan ligger an mot monogrammet (WJ 24.4) punkt efter varje ord och årtal.

Notiser och annat

 • 1/48 Riksdaler silver nämns i Oldenburg.
  I "J. F. H. Oldenburgs Samling" sid 305 nämns det två st 1/48 riksdaler. Detta är dock ett misstag. I Krause är inte någon 1/48 taler nämnd från Fredriks tid. Inte heller myntmästaren stämmer.
  Jag beslöt att undersöka detta och fann till slut att det stämmer överens med 1/48 riksdaler från Preussen. Myntmästaren EGN står för Ernst Georg Neubauer som var verksam i myntverket i Aurich 1725-1749.

  Här följer beskrivningen på de båda mynten ifrån Oldenburgs samling.

  • Typ 1 präglad 1741. (Källa Old #2772)
   Åtsida : Lika som Typ 2, krönt sirligt FR i monogram med årtal under.
   Frånsida : På fältet under en krona och omgivet av två lagerkvistar "48 EINEN R . THAL" på tre rader samt Mm EGN under.
  • Typ 2 präglad 1747. (Källa Old #2773)
   Åtsida : Lika som typ 1, krönt sirligt FR i monogram med årtal under.
   Frånsida : På fältet "* 48 * EINEN REICHS THALER" på fyra rader samt Mm EGN under. Varje "*" markerar en grupp på fyra diamanter.
 • Förfalskningar
  Jag har sett två exempel på 4 heller som varit tydliga förfalskningar. Det ser ut som samtida förfalskningar och känns igen på den spretiga stilen och att dom troligen är gjorda i ren koppar.

  Jag misstänker också att den här albusen är en förfalskning. Den verkar vara gjord av koppar och gravyren är av lägre kvalitet än andra albus.

  Den här 1/16 Riksdaler 1733 är gjuten i tenn. Troligen en samtida förfalskning. Den är porig i ytan och onormalt tjock.
* = exemplar i min samling
(1) se J. F. H. Oldenburgs samling för beskrivning av utseende och raritetsgrad

Referenser

  Beskrifning öfver J. F. H. Oldenburgs samling, Stockholm 1883.

  Krause Standard Catalog of German Coins, 2nd edition.

  WJ : Beiträge zur Münzkunde in Hessen-Kassel 12
   Schmalkalder Pfennige und Heller
   Wieland Jung 1984

  Hoffm. : Hoffmeister, Jacob C. C. : Hessische Münzkunde, Cassel 1847
      (Finns på google books, även som nedladdning)
  
  Sch. : Schütz, Artur : Die Hessischen Münzen des Hauses Brabant, Teil IV. Frankfurt/Main 1998

  SNT 7/1983 : Svensk Numismatisk Tidskrift, 1983 nr 7 sida ..... (Umu, placering magasin, Per 06736)

  Encyclopedia: Frederick I of Sweden
  World History at KMLA

  Wikipedia artikel om Hesse-Kassel
  CoinfactsWiki : Hesse-Cassel
  Hessische Münzen und Medaillen
Notiser:
 - I Hoffm. nämns att det utgavs mynt i Schaumburg under Fredrik I (sid 59),
  4 och 1 pfennig sheidemuntz 1750. Kolla upp det! 


Webbmaster Göran Axelsson