Svenska besittningar och dess myntning : Elbing

Index över Svenska besittningar.

Kort historia
Elbing ligger i ostpreussen och var en betydande Hansestad som hamnade under Polskt styre 1454.
1626 togs staden av Gustav II Adolf och förblev i Svensk ägo till 1635 då den återlämnades till Polen.
1655 återtogs staden av Carl X Gustav och tillhörde Sverige tills 1660.
Även Carl XII erövrade Elbing år 1703 och den här gången dröjde det tills 1710 då Sverige lämnade Elbing för gott.
Under Svenskt styre slogs mynt under perioderna 1628-1635 och 1656-1659.

Alla de större mynten som dukater och riksdaler myntades i små upplagor och är mycket sällsynta. Det var bara de mindre valörerna som slogs i någon större mängd.
Från början så skötte staden sin myntning själv men 1631 övertogs myntningen av Svenska kronan vilket kan ses på omskriften som ändras från "MONETA NOVA CIVITATIS ELBINGENSIS" till "MONETA NOVA REGNI SVECIE".
Under 1630-talet präglades mynt som hade liknande utseende som i grannstaden Danzig men med sämre halt. Genom att försöka växla till sig mynt av bättre halt och prångla ut sämre mynt i Polen så kunde man tillfoga Polen skada samtidigt som man fick in finanser för att betala för krigen.

Myntmästare : Marsilius Philipsen (1628-1635), Benedikt Steffen (1631-), Nicholaus Henning (1656-1660)

Mynt präglade av staden

 • Gustav II Adolf

  • 5 Dukat guld
   1631 axelbild - extremt rar
   1631 bröstbild - extremt rar
  • 4 Dukat guld
   1628 - extremt rar
   1631 13.80g - unik
  • 3 Dukat guld
   1631 axelbild - extremt rar
   1631 bröstbild, 10.53g - unik
  • 1 Dukat guld
   1630 slagen på fyrkantig silverplants - extremt rar
  • 3 Taler silver
   1628 avers rak sköld utan lejon, 79.16g (2 2/3 Taler) - unik
   1628 avers lejon runt buktig vapenskölden, 87.18g - unik
  • 2 Taler silver
   1628 rund plants - extremt rar
  • 1 1/2 Taler silver
   1628 fyrkantig plants, avers med rak sköld utan lejon - extremt rar
   1628 fyrkantig plants, avers med buktig sköld hållen av lejon - extremt rar
  • 1 Taler silver
   1628 rund plants, årtal på en sida - extremt rar
   1628 rund plants, årtal på båda sidor - rar
   1628 fyrkantig plants med stamp från 1/2 Rd - extremt rar
  • 1/2 Taler silver
   1628 - extremt rar
  • 1/4 Taler silver
   1628 - extremt rar
   1631 bröstbild - extremt rar
   1631 axelbild, med valör 16 runt porträttet och 24 ovanför vapenskölden - unik
  • 3 Groschen silver
   1631 Mm hjärta med pilar - rar
   1631 Mm hatt ovanför båge *
   1631 avslag i guld - unik
   1632 ELBINGEN (se kronans myntning)
  • 1/24 Taler (Dreipölcher) silver
   Omskrift runt riksäpplet : "MON.NO.CIV.ELB" (se även kronans myntning)

   1628 - rar **
   1629 *
   1630 *
   1631 *
   1632 CIV.ELB (se kronans myntning) *
   1633 CIV.ELB (se kronans myntning) - extremt rar
  • Groschen silver
   1628 - extremt rar
   1629 årtal 1629 *
   1629 årtal 29 *
   1630 *
   1632 - rar
  • Solidus (Shilling) silver
   Omskrift runt stadsvapnet : "SOLIDUS.CIVI.ELBING" (se även kronans myntning)

   1629 - extremt rar
   1630 *
   1631 *
   1632 ELBING (se kronans myntning) *
   1633 avers GA, revers ELBING (se kronans myntning) *
   1634 avers GA

 • Christina

  • Solidus (Shilling) silver
   Omskrift runt stadsvapnet : "SOLIDUS.CIVI.ELBING" (se även kronans myntning)

   1633 avers CR, revers ELBING - extremt rar
   1634 avers CR *
   1635 *

 • Carl X Gustav

  • 10 Dukat guld
   1658 - extremt rar
  • 5 Dukat guld
   1658 - extremt rar
  • 2 Dukat guld
   1658 - extremt rar
   utan årtal - extremt rar
  • 1 1/2 Dukat guld
   1658 - extremt rar
  • 1 Dukat guld
   1657 - extremt rar
   1657 - unik? Nyfynd under utgrävningarna av skeppet Kronan.
   1658 - extremt rar
   utan årtal med stamp från 2 dukat på fyrkantig plants - extremt rar
   utan årtal med stamp från 2 dukat på fyrkantig plants, avslag i silver - extremt rar
  • 1 1/4 Taler silver
   1658 - extremt rar
  • 1 Taler silver
   1658 - extremt rar
  • 18 Groschen (Ort) silver
   18 groschen präglade av staden har alla Elbings vapen på reversen, kronans präglingar har ett stående lejon och tre kronor på reversen. (se kronans myntning)

   1656 porträtt med lagerkrans - rar
   1656 porträtt med krona, avers utan inre ring, revers med inre ring - extremt rar
   1656 porträtt med krona, avers med inre ring, revers utan inre ring - extremt rar
   1657 revers utan inre ring
   1657 revers med inre ring, omskrift D.G.REX *
   1657 revers med inre ring, omskrift D.G.REX.S.V.G
   1657 på fyrkantig plants - extremt rar
   1658 på 57 - extremt rar
   1658 avslag på guld - unik

  • 6 Groschen silver
   1658 - rar
   1659 - rar
  • Dreipölcher (1/24 Riksdaler) silver
   1657 - extremt rar
   1658 - extremt rar
  • Solidus (Shilling) silver
   1657 revers med Elbings vapen, omskrift PRUSSIAE (se även kronans myntning) - extremt rar
   1657 revers med Elbings vapen, omskrift ELBING (se även kronans myntning) - extremt rar

Mynt präglade av kronan

 • Gustav II Adolf

  • 10 Dukat guld
   1632 - extremt rar
  • 3 Groschen silver
   1632 REG SVEC (se även Elbings myntning) *
   1633 REG SVEC - rar *
  • 1/24 Taler (Dreipölcher) silver
   1632 avers GUS.ADO.D.G.REX.S, revers REG SVE (se även Elbings myntning) *
   1632 avers GUS.ADO.D.G.REX.S, revers REG SVE (se även Elbings myntning), 60 i valör - rar *
   1633 revers REG.SVE (se även Elbings myntning) *
   1634 avers GUS.ADO.D.G.REX.S - unik
   1635 avers GUS.ADO.D.G.REX.S - extremt rar *
  • Solidus (Shilling) silver
   1632 revers REG.SWEC (se även Elbings myntning) *
   1632 revers REG.SWEC avslag i guld - unik
   1633 revers REG.SWEC
 • Christina

  • Dreipölcher (Poltorak, 1/24 Riksdaler) silver
   1632 avers CHRIS.D.G.REX.SVE, revers MON.NO.REG.SVE (se även Elbings myntning) - extremt rar
   1634 avers CHRIS.D.G.REX.SVE - rar *
   1635 avers CHRIS.D.G.REX.SVE - rar *
   1635 REX.SVE avslag i guld - unik
 • Carl X Gustav

  • 18 Groschen (Ort) silver
   18 groschen präglade av kronan har alla ett stående lejon och tre kronor på reversen. Stadens präglingar har Elbings vapen på reversen. (se Elbings myntning)

   utan årtal (1656), avers vänstervänt porträtt utan inre ring, revers utan valör - rar
   utan årtal (1656), avers vänstervänt porträtt utan inre ring, revers med valör, utan Mm - rar
   utan årtal (1656), avers vänstervänt porträtt utan inre ring, revers med valör, Mm NH - rar
   utan årtal (1656), avers vänstervänt porträtt inom inre ring, revers med valör - rar
   utan årtal (1656), avers högervänt porträtt med inre ring, revers med valör - rar

  • Solidus (Shilling) silver
   1656 revers med tre kronor och PRUSSIAE - extremt rar
   1657 revers med tre kronor och PRUSSIAE (se Elbings myntning) - extremt rar
* = exemplar i min samling


axelsson@acc.umu.se